Masterplan Ovezande Ovezande

In Ovezande dienen zich verschillende ruimtelijke opgaven gelijktijdig aan. De nieuwbouw van een school, de vraag naar zorgvoorzieningen, realisering van een uitleglocatie voor woningbouw, een nieuwe sportvoorziening en de revitalisering van het dorpshart zijn daarin belangrijke projecten. In het masterplan wordt onderkend dat Ovezande een verzorgende en voorzienende functie heeft voor verschillende omliggende dorpen en worden de diverse projecten integraal afgewogen.

De structuur van het dorp wordt bepaald door het historische lint van de Hoofdstraat met de daaraan gelegen bebouwing en door de uitbreidingswijk aan de oostzijde van het dorp. Het dorpshart, met daarin de kerk, het dorpshuis en de school, vormt in zekere zin de schakel tussen de twee structuren die elk hun eigen richting hebben. Het dorpshart dient opnieuw een attractieve en openbaar toegankelijke ruimte te worden, waarbij de positionering van toe te voegen bebouwing een belangrijke rol speelt.

De projecten van het Masterplan Ovezande zijn in diverse bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteitsplannen vastgelegd.

Specificaties

Plaats Ovezande
Opdrachtgever Gemeente Borsele
Project Masterplan
Jaar 2005-2015
Realisatie 2012-heden
Opgave Woningbouw, zorgvoorziening, onderwijs en openbare ruimte
Contactpersoon Huub Droogh, Manon Frankhuizen, Ernst-Jan Pals en Taco Tuinhof