Restauratie Koutermolen Hoedekenskerke

In Hoedekenskerke staat de 144 jaar oude Koutermolen. De molen was tot 1964 in gebruik voor het malen van graan voor de bakkers en boeren in de omgeving. Vervolgens kreeg de molen een nieuwe bestemming als vakantiewoning. In de jaren ’80 raakte de molen ernstig in verval. Na een uitgebreide restauratie in 1996 wordt de molen regelmatig door vrijwillig molenaars in bedrijf gesteld.

 

Grondige restauratie

Door een gebrek aan de fundering zijn er scheuren in de gemetselde molenromp ontstaan. Ook is veel schade aan het metselwerk van de romp doordat men in het verleden een verkeerde voegmortel heeft gebruikt. Verder is een groot aantal balkkoppen van de zolders ingerot. Voor team Erfgoed betekent dit een grondig en noodzakelijk restauratieproject.

 

Bouwtechnisch onderzoek

Door Rothuizen Erfgoed is een grondig bouwtechnisch onderzoek verricht. Dit heeft geleid tot een uitgebreid restauratieplan bestaande uit een bestek, tekeningen en een constructief ontwerp. Met behulp van dit plan is een subsidieaanvraag opgesteld en ingediend bij de Provincie Zeeland. In maart 2018 is de aanvraag gehonoreerd. De voorbereidingen van de restauratie zijn inmiddels gestart. Na afronding van de restauratie kan De Koutermolen er weer decennia lang tegenaan.

Specificaties

Plaats Hoedekenskerke (Zeeland)
Opdrachtgever
Ontwerp
Realisatie 2018-2019
Functie
Projectteam