Nieuws

Rothuizen gekozen als architect voor de nieuwe Bossche Vakschool! July 22, 2019

In mei heeft Rothuizen architecten in een visie-presentatie haar ontwerp gepresenteerd voor de nieuwbouw van de Bossche Vakschool. Niet alleen bestuur van OMO en de schoolleiding, maar ook een grote groep enthousiaste docenten hebben Rothuizen gekozen tot architect van de nieuwbouw.

Er lag een uitgebreid Programma van Eisen met als belangrijke thema’s zichtbaarheid en verbinding. Niet alleen binnen de school en tussen de verschillende afdelingen onderling, maar ook met de buren (Helicon), de wijk en het bedrijfsleven. Met het motto ‘iedereen mag voorin de bus zitten’ heeft Rothuizen een visie-ontwerp gemaakt dat voorziet in een groot voorplein. Dit plein maakt het schoolterrein veel opener naar de stad en geeft alle mogelijkheden om eventueel in de toekomst te gaan samenwerken met Helicon. Daarnaast geeft het de school een lange afgeronde gevel, waardoor de verschillende afdelingen van buitenaf zichtbaar worden.

De nieuwbouw wordt zodanig gepositioneerd en gefaseerd gebouwd, dat de school tijdens de bouw in bedrijf kan blijven. Na de zomer zal gestart worden met het Voorontwerp.