Ben Westenburger

Architect

Na zijn studie Bouwkunde in Delft succesvol te hebben afgerond, heeft Ben een aantal jaren ervaring opgedaan in de Randstad. Al vrij snel kwam hij bij Rothuizen terecht waar hij aan de slag ging als architect. Als architect is Ben een waarmaker; hij vindt het belangrijk dat gebouwen uiteindelijk functioneren zoals vooraf bedacht in het ontwerp. En minstens zo belangrijk: een gebouw realiseren dat volledig voldoet aan de wensen en eisen van de eindgebruiker. Gebouwen moeten volgens Ben meerwaarde bieden vanuit architectonisch oogpunt en voor de omgeving. Om die meerwaarde te leveren, is Ben dan ook bij veel projecten van A-Z betrokken. Een voorwaarde volgens hem om een gebouw toekomstgericht te maken. Ben is een betrokken en resultaatgerichte architect. Voor Rothuizen levert hij al jaren een belangrijke meerwaarde. Hij zoekt de grenzen op van de gegeven kaders voor een optimaal resultaat.