Huub Droogh

Stedenbouwkundige - partner

Huub Droogh is stedenbouwkundige en partner van Rothuizen. Zijn specialisatie is visievorming en procesorganisatie van complexe stedenbouwkundige en ruimtelijk-economische opgaven. Dit betreft  vraagstukken op zowel lokaal, (boven)regionaal als internationaal niveau. Huub verstaat de kunst om complexe vraagstukken te vertalen naar haalbare en toekomstbestendige oplossingen. Om dit te bereiken bouwt hij op basis van direct contact met stakeholders het benodigde systeem. Op deze wijze wordt op basis van vertrouwen tot werkbare resultaten  gekomen. Vanaf 2008 heeft Huub zijn werkzaamheden in Nederland gecombineerd met het ontwikkelen van RDH Urban in Poznan te Polen. Sinds die tijd speelt zijn professionele leven zich zowel in Nederland, Polen als Litouwen af. Naast het werken aan concrete opgaven levert hij een bijdrage aan Nederlandse, Poolse en Litouwse (post)academische opleidingen en universiteiten op het gebied van omgevingsmanagement, watermanagement, regionale en (inter)nationale samenwerking en stedenbouw. Huub vindt het prettig om in een team samen te werken. Hij is gedreven en betrokken, bij zowel zijn projecten als de mensen met wie hij werkt. Deze gedrevenheid wordt ingegeven door de ambitie om disciplines op een hoogwaardig, internationaal niveau met elkaar te verbinden. Alleen dan kunnen naar zijn mening binnen de huidige maatschappelijke context toekomstbestendige oplossingen worden  gecreëerd. Het verbinden en uitwisselen van aanwezige kennis tussen bedrijfsleven, wetenschap  en overheid is hierbij cruciaal.