Nieuws

Bezoek aan de toren van ’s Heer Abtskerke oktober 11, 2017

In de periode 2015-2016 heeft Rothuizen de opdracht gekregen van de gemeente Borsele om de toren bij de “Johannes de Doper”-kerk in ’s Heer Abtskerke te restaureren.

De restauratie van de toren betrof in hoofdzaak muurherstel van de buitengevels en het vernieuwen van de dakbedekking van de spits. Het eeuwenoude muurwerk was door de weersinvloeden ernstig versleten. Door de invloed van vocht, wind en vorst was de oorspronkelijke, wat hardere, toplaag van de steen weggesleten. Door deze slijtage kon het vocht nog makkelijker toetreden tot het binnenste van de steen.

Grote oppervlakken muurwerk en ook de dagkanten van de galmgaten en montands zijn vernieuwd. De benodigde bakstenen (moppen) werden speciaal voor dit project gebakken. Er is gekozen voor het bakken van steen in vier verschillende kleuren en afmetingen.

Een extra bouwkundige actie was het toegankelijk maken van de toren en de torentrans. Om dit voor inwoners en toeristen veilig bereikbaar te maken is de toren, mede door bijdragen van de gemeente Borsele en de Provincie Zeeland, voorzien van een extra trappenstelsel.

Op donderdag 5 oktober was het aan de medewerkers van Rothuizen om de toren te gaan beklimmen. Na een korte presentatie over de restauratie gingen de medewerkers verspreid in twee groepen de toren op, via trappen die langs de klokken voerde en een prachtig beeld op de oude constructies gaven. Eenmaal onder de spits uitgekomen gaf de aangelichte kap zicht op de originele houtconstructies. Vervolgens door een klein luikje werd de omloop betreden. Een nieuw aangebrachte leuning gaf, terwijl er genoten werd van een uitzicht op 25 meter hoog, de medewerkers veiligheid tijdens de rondgang om de spits.