BouwMeesterPro-methode

Rothuizen Architecten en Adviseurs heeft een nieuwe wijze van ontwerpen en realiseren ontwikkeld: de BouwMeesterProMethode. In deze aanpak wordt op volledig transparante wijze een gebouw met een optimale prijs-kwaliteitverhouding gerealiseerd.

De architect heeft daarin een centrale positie om het concept van de bouwopgave te bewaken en is risicodragend verantwoordelijk voor tijd, geld, kwaliteit en proces. Deze methode kent twee soorten opdrachten: nieuwbouw/verbouw en herinrichting. De relatie met alle betrokken partijen bij de opdracht van gebruiker tot toeleverancier is gebaseerd op vertrouwen. Zo is het voor alle partijen plezierig om met elkaar te werken en kan iedereen trots zijn op het resultaat.

Rothuizen BouwMeesterPro heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO9001:2008.

 

Bekijk ook ons projectoverzicht