Multifunctionele accommodatie Zuidland

De multifunctionele accommodatie in Zuidland maakt onderdeel uit van een breder samenwerkingsverband in de hele gemeente Bernisse.

Dit samenwerkingsverband heeft geresulteerd in de realisatie van een multifunctionele accommodatie waarin naast twee basisscholen, de kinderopvang, peuterspeelzaal, bibliotheek, kinderfysiotherapie en het Centrum voor Jeugd en Gezin hun plek krijgen. Het ontwerp is zodanig opgezet dat de verschillende entiteiten in een nauwe relatie kunnen samenwerken maar ook zelfstandig kunnen functioneren, met een eigen toegang. De eigenheid van de verschillende partijen is belangrijk, maar ook de eenheid die men wil uitstralen door in één gezamenlijke accommodatie te gaan samenwerken. Het gebouw is voorbereid op toekomstige veranderingen in het onderwijs en de opvang door flexibel indeelbare ruimten.

Ook de mogelijkheid om op termijn appartementen in een deel van het gebouw te realiseren maakt de MFA tot een toekomstbestendig gebouw. Rondom het gebouw komen speelpleinen aangrenzend aan de groepsruimten. Deze worden omrand met een hekwerk in een groene haag.

Rothuizen heeft voor de totstandkoming van de brede school het gehele traject verzorgd: stedenbouwkundig ontwerp, planologische borging, architectonisch ontwerp, technisch ontwerp, interieurontwerp en ontwerp van de buitenruimte.

Specificaties

Opdrachtgever Woonstichting De Zes Kemen
Plaats Zuidland
Bouwoppervlakte 3.650 m2
Ontwerp 2010-2013
Realisatie 2013-2014
Oplevering 2014
Functie Basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaal, bibliotheek, kinderfysiotherapie, Centrum voor Jeugd en Gezin
Bouwkosten € 3.810.000
Projectteam Adri Alewijnse, Dick Schuit, Evert Jan Akershoek, Taco Tuinhof