Nieuws

BS De Vlasbloem augustus 24, 2023

Brede school De Vlasbloem, die Rothuizen BouwMeesterPro zo’n 10 jaar geleden gerealiseerd heeft, wordt binnenkort uitgebreid met vier lokalen. Qua architectuur wordt de verschijningsvorm van het bestaande gebouw doorgetrokken, daar waar mogelijk worden onderdelen hergebruikt zoals de buitentrap en enkele gevelpanelen met kozijnen. Onlangs is de omgevingsvergunning verleend en de bouwvoorbereiding is in volle gang. Start van de werkzaamheden volgt in de herfstvakantie!