Nieuws

De Eusebiuskerk, klaar voor de 21ste eeuw mei 31, 2022

Rijk geïllustreerd boek over 15 jaar restauratie Eusebius Arnhem

Veel Arnhemmers zagen dit voorjaar de Eusebiuskerk voor het eerst helemaal uit de steigers. ‘De Eusebiuskerk, klaar voor de 21ste eeuw’ is een nieuw boek over de restauratie en herbestemming van de Eusebiuskerk in de periode 2007 – 2022. Het is een ‘werkboek’ waarbij de gemaakte keuzes in tekst en foto’s worden toegelicht. Het geeft een inkijkje in de praktijk van samenwerken tussen de vele partijen die bij de restauratie betrokken waren. Het boek is rijk geïllustreerd en telt 128 pagina’s. Bijzonder is de uitgebreide beschrijving van het nieuwe beeldhouwwerk, zoals de luchtboogbeelden van de kerk en de kraagstenen van de toren. Het boek is per 1 juni in de voorverkoop (€ 24,50) aan de kassabalie van de Eusebius verkrijgbaar. Vanaf 15 juni wordt het boek verkocht voor € 29,50 bij het Colofon, Citystore Arnhem, Hijman Ongerijmd en Jansen & de Feijter (Velp).

De restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem is voor de zomer afgerond. De toren was al in 2019 klaar. Het betekent de afsluiting van een proces van vijftien jaar. Het natuursteenblok dat in 2007 van de toren viel, bleek op een structureel probleem te wijzen. Door de hoge prognose van de restauratiekosten in 2010 (€ 90 mln.), kromp het draagvlak voor het behoud van de Eusebius. Langzame verloedering van de iconische kerk dreigde. Ook de omgeving van de kerk lag er toentertijd troosteloos bij. Door bundeling van alle aanwezige kennis van het projectteam, waarin adviseurs, aannemer, steenhouwer, ambtenaren en opdrachtgever deelnamen, kon in 2013 op basis van uitgebreid onderzoek voor de restauratie en herbestemming een realistische kostenbegroting gemaakt worden. De begroting kwam uit op € 32,5 mln. Dit bedrag maakte het mogelijk dat er stap voor stap gewerkt kon worden aan de verbetering van de Eusebiuskerk. Door een geraffineerd lean-restauratieproces in combinatie met ketensamenwerking zijn de totale kosten voor restauratie en herbestemming binnen de begroting gebleven, dit ondanks de huidige overspannen economische situatie. Zo is wat eerst een bodemloze put leek, door een strakke uitvoering en regie een haalbaar en beheersbaar project gebleken.

Auteurs: Erik Jan Brans (restauratiearchitect en onze collega!!) en Peter Koelewijn (bouwmeester).

Ontwerp: Erik Vos – Het lab

Fotografie: Arjan Almekinders

Boek voorbeeld Eusebiuskerk werkboek web