Nieuws

ERM certificering juni 22, 2021

Op vrijdag 18 juni jl. hebben de collega’s van team Erfgoed een herhalingstoets voor de certificeringen met betrekking tot monumenten en erfgoed ondergaan, uitgevoerd door de auditcommissie van Hobeon namens de stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg). Er is getoetst op de drie certificeringen waar Rothuizen Erfgoed onder werkt: Erkend Restauratie-architectenbureau (BRL 1000, voorheen GEAR), maar ook de certificeringen ‘Monumentenadvies’ en ‘Molenadvies’ werden weer getoetst. Met gepaste trots kunnen we mededelen dat we alle drie de certificeringen hebben behouden!

Met de certificaten wordt aangetoond dat er een brede en diepgaande expertise aanwezig is op monumentengebied. Hierbij moet gedacht worden aan bouw- en cultuurhistorische kennis, architectonische kennis maar ook kennis op het gebied van materiaalkunde, restauratietechnieken en duurzaamheid. Daarnaast heeft Rothuizen Erfgoed breed zicht op de mogelijkheden van subsidies en zijn wij sterk in het juist inzetten van projectmanagement tijdens een begeleiding van een erfgoedproject. Bovendien heeft Rothuizen Erfgoed een gecertificeerde kwaliteit m.b.t. het opstellen van verduurzamingsadviezen voor monumenten. Daarin werken we met breed gedragen methodieken zoals de DuMo-rekenmethode en de basisprincipes van het Trias Energetica.

De herhalingstoets vond plaats in de in uitvoering zijnde kerkzaal van de Eusebiuskerk in Arnhem. Rothuizen is al geruime tijd betrokken bij de restauratie en herbestemming van deze stadskerk, en begeleidt naast de herstelwerkzaamheden ook diverse plannen voor hergebruik en verduurzaming. De auditcommissie was enorm te spreken over het vakmanschap en het grote plezier waarmee de teamleden in Arnhem te werk gaan. Restauratie architect Erik Jan poogde een beknopte presentatie te geven van wat er in de afgelopen jaren is uitgevoerd, wat niet mee viel gezien de enorme hoeveelheid aan activiteiten in en aan de kerk! Hierna is het werk aan de binnen- en buitenzijde van de kerk bezichtigd.

Naast het projectbezoek lag de nadruk van deze herhalingstoets op het de belangrijkste speerpunten voor het bureau in de nabije toekomst. De bureauvisie werd namens de directie toegelicht door Pierre Maas. Ook werd het concrete scholingsplan van de medewerkers besproken, waarin vakspecifieke kennisverwerving centraal stond. Rothuizen is groot voorstander van het verdiepen van kennis en ziet de gespecialiseerde vakgroep Erfgoed als een grote bron van kennis en ervaring. Daarnaast is de herhalingstoets natuurlijk door de commissie gebruikt om nader kennis te maken met het nieuwste teamlid van Rothuizen Erfgoed: Boaz!

Voor de toetsing van het certificaat URL 2001 Bouwkundig advies (incl. verduurzaming) werden, aan de hand van ingestuurde onderhouds-, verduurzamings- en restauratieplannen, vragen gesteld aan Henk, Lennart en Karlijn. Deze vragen waren met name technisch van aard. Met betrekking tot het gebruik van de restauratieladder werd opgemerkt deze meer te gaan verweven in de bestekken, het moederbestek van Rothuizen Erfgoed specifiek voor restauraties heeft opgesteld verdiende grote complimenten. De auditcommissie sprak tevens met lof over de manier waarop Rothuizen Erfgoed plannen voor het verduurzamen van monumentaal erfgoed aanpakt. Voor de URL 2002 Molenadvies kon helaas geen projectbezoek worden gecombineerd. Lennart lichtte de meegezonden plannen toe aan de hand van bestekken en ramingen.

Aansluitend aan het bezoek in Arnhem vond de evaluatie plaats van de algehele audit. De leden van de audit commissie waren enorm enthousiast over de wijze waarop Rothuizen haar werkzaamheden insteekt. Zij gaven aan dat de vakgroep enorm gebaat is bij een inhoudelijke PR-persoon om het bijzondere werk wat specialisten van Erfgoed in al hun stille kracht verzetten nóg breder te delen. De commissie was erg te spreken over de kundigheid en brede expertise die binnen het team aanwezig is. De certificaten zijn dan ook met volle overtuiging uitgereikt.