Nieuws

Hulster wijk Wittebrug bijna voltooid april 26, 2022

De wijk Wittebrug in Hulst ligt er netjes bij in de voorjaarszon. De wijk, op de locatie van de voormalige hockeyvelden, telt nu circa 80 grondgebonden woningen en 2 appartementengebouwen. Rothuizen is integraal betrokken geweest bij dit project en maakte hiervoor het stedenbouwkundig plan, het inrichtingsplan voor de openbare ruimte, het bestemmingsplan en ontwerp voor de woningen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van de openbare ruimte: de asfalt bouwstraten worden vervangen door klinkers en het groen wordt aangeplant.

Het is een project dat al jaren geleden op de tekentafel lag. Nadat alle plannen waren afgerond en vastgesteld, stokte de woningverkoop door de (nasleep van de) kredietcrisis. Vervolgens zorgde het faillissement van de uitvoerend aannemer voor vertraging van de bouw. Gelukkig is het einddoel nooit veranderd: het realiseren van een prettige, gemengde woonwijk in een waterrijk en groen gebied dicht tegen de vesting en de historische binnenstad van Hulst aan. Vanaf nu zal de wijk alleen maar mooier worden en daar zijn we trots op!