Nieuws

Jaarverslag K&I netwerk mei 25, 2021

Namens het ontwikkelteam van het Kennis- en Innovatienetwerk Circulair Bouwen Zeeland presenteren wij hierbij het jaarverslag van 2019 – 2020.

In dit verslag blikken we terug op het eerste jaar van het K&I netwerk, waarin we een bijdrage mochten leveren aan circulair bouwen in Zeeland door middel van leerzame en bruisende kennis- en werksessies. Ook worden diverse interessante projecten toegelicht in de thema’s woningbouw, utiliteitsbouw, recreatie en integraal en komen de onderwerpen uit het eerste jaar aan bod in de vorm van interviews met leden.

Daarnaast kijken we vooruit naar de toekomst van het netwerk! Veel leesplezier gewenst!

 

K&I netwerk en Rothuizen
Rothuizen begeleidt (samen met de andere leden van het ontwikkelteam) de deelnemers van het K&I netwerk door in te gaan op complexe vraagstukken en transparantie voorop te zetten, zodat zoveel mogelijk van elkaar geleerd kan worden. Het K&I netwerk wil kennisuitwisseling en -ontwikkeling door aanbieders en opdrachtgevers op het vlak van circulair bouwen in Zeeland stimuleren en organiseren. Kennis en ervaring van reeds gerealiseerde projecten wordt overgedragen en dient te worden uitgebouwd om op termijn circulair bouwen te implementeren in de dagelijkse uitvoering.