Duurzaamheid

K&I netwerk Circulair Bouwen maart 3, 2022

Afgelopen jaren zijn in Zeeland diverse initiatieven ontstaan rondom circulair bouwen. In deze projecten is veel kennis ontwikkeld over circulair werken: zowel op het gebied van bouwen als ontwerpen. Uit de initiatieven komt naar voren dat de kennis van circulair bouwen versnipperd is en dat kennis en ervaring op dit gebied bij de meeste aanbieders (bouwbedrijven en installateurs) ontbreekt.

De ambitie van het Kennis- en Innovatienetwerk Circulair Bouwen Zeeland is om de krachten te bundelen en de al opgedane kennis vast te leggen en te delen met Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden.
Het netwerk ontvangt financiële steun van Provincie Zeeland /Campus Zeeland om het organiserend vermogen verder te versterken.

Wil je actief bijdragen aan een circulaire bouwwereld? Schrijf je in voor het K&I netwerk bij onze collega Eva Lievense via lev@rothuizen.eu. Jouw deelname als (bouw)professional is waardevol!