IKC Kloetinge Kloetinge

Op de plek van de oude kleuterschool, aan de Zomerweg in Kloetinge, zal een Integraal Kindcentrum komen te staan. De nieuwbouw wordt omringd door groen en vormt de beëindiging van het groene lint door het dorp. Middels een sterke (pedagogisch) inhoudelijke leerlijn en ruimtelijke samenwerking tussen KIBEO en de Kloetingse school wordt het IKC een plek om te spelen en te leren voor alle kinderen tussen de 0 en 12 jaar. De lokalen en de groepsruimtes liggen rondom grote centrale onderwijsruimtes. Deze ‘pleinen’ worden gebruikt voor individueel onderwijs en centraleactiviteiten binnen het IKC en de BSO.

Rothuizen werd geselecteerd  als architect uit een poule bureaus vanwege de onderscheidende visie, waarin duurzaamheid en architectonische kwaliteit voor het onderwijs voorop stonden. Eefje Rikhof – architect bij Rothuizen – geeft invulling aan deze opdracht. “We zijn verantwoordelijk van het SO tot aan de esthetische begeleiding op de bouw. Samen met Bouwgroep Peters is het concept DO in een Bouwteam verder uitgewerkt. De bouw is gestart in maart 2019. Het blijft mooi om een ontwerp tot leven te zien komen.”

Programma van Eisen

In het Integraal KindCentrum te Kloetinge zijn 2 gebruikers samen gebracht, namelijk Kibeo met groepsruimtes voor Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal en BSO. Daarnaast de Kloetingse School met haar klaslokalen.
Het programma van eisen omvat een aantal zaken:

  • 3 groepsruimtes voor Kibeo met bijbehorende ruimtes;
  • 8 groepsruimtes voor de Kloetingse School;
  • 8 verwerkingsruimtes en een aula die tijdens het ontwerpproces grote leerpleinen zijn geworden voor de Kloetingse School.

 

Specificaties

Plaats Kloetinge
Opdrachtgever Gemeente Goes
Ontwerp 2016-2018
Realisatie 2019
Bruto vloeroppervlakte 1.336 m2
Functie Onderwijs
Team Eefje Rikhof, Taco Tuinhof, Gerard van den Berge, Sven de Kam, Ernst-Jan Pals, Kevin van der Weijden

Het ontwerpproces

“Voor ons is elk schoolgebouw weer een nieuwe ontwerp-uitdaging”, vertelt Eefje “In Kloetinge heeft een aantal zaken als inspiratie gediend tijdens het ontwerpproces.Als eerste de context en de positie van het gebouw aan de Zomerweg. De nieuwbouw wordt omringd door groen en vormt de beëindiging van het groene lint door het dorp. Rondom het gebouw staan veel woningen van 1 of 2 lagen met kap. Voor ons was het direct duidelijk, dat het grotere gebouw ingepast moest worden in de schaal van deze plek. Dit hebben we gedaan door op een metselwerk plint drie houten volumes te plaatsen die in schaal en maat aansluiten bij de omringende wijk. De lessenaarsdaken brengen daglicht tot diep in het gebouw en worden gebruikt voor zonnepanelen. Door het lichte metselwerk en de verticale houten geveldelen wordt het een licht gebouw in het groen.”

Samenbrengen van gebruikersbehoeften

Dat intensief samenwerken met de gebruikers altijd leidt tot het beste resultaat, weet Eefje inmiddels. “Als architect heb je ook een verbindende rol” licht Eefje toe. De gebruikersbehoeften moeten altijd het uitgangspunt zijn van een ontwerp. In dit project heeft het enthousiasme voor een Integraal Kindcentrum van de docenten en pedagogisch medewerkers van Kibeo geleid tot een écht nieuw schoolgebouw. Het programma van eisen en de eerste visies vroegen om een traditionele gangenschool. Gedurende het ontwerpproces met de gebruikers zijn alle vierkante meters van de verwerkingsruimtes en verkeersruimtes gebundeld, waardoor grote leerpleinen gevormd konden worden. Waar in het eerste ontwerp nog een gangenschool zichtbaar was, is dit bij het voorontwerp een school met ruime leerpleinen tussen de groepsruimtes geworden. Het intensieve ontwerpproces met de verschillende gebruikers heeft bijgedragen aan de vorming van een echtintegraal kindcentrum. In plaats van 3 entrees is er nu 1 centrale entree en kunnen leerlijnen door het openzetten van deuren klas overstijgend zijn. Door goed naar de opdrachtgevers te luisteren, hebben we echt meerwaarde weten te creëren. Dat maakt een project geslaagd!”