Woonzorgcentrum De Prinsemarij Dordrecht

Het woongebouw De Prinsemarij is gelegen op de hoek van een singel en het groene Weizigtpark, vlak achter het centraal station in Dordrecht. De uitdaging van het ontwerp lag in het vormgeven van de diverse woningtypen in één markant woongebouw waarbij de individuele woningen herkenbaar blijven. De koop- en huurappartementen zijn gelegen aan de parkzijde, terwijl de zorgappartementen geclusterd zijn rondom een centraal atrium aan de zuidzijde. Op de begane grond liggen de welzijnsfuncties zoals een restaurant, ontmoetingsruimte, WMO loket en een gezondheidscentrum.

Het woongebouw is vormgegeven als een robuust volume op een transparante onderbouw. De gevel is opgebouwd uit warm rood-bruine bakstenen met diverse steenformaten. De hoek van het gebouw heeft een duidelijk gezicht gekregen, met twee ranke kaders zich richten op de omgeving. De ruime balkons zijn voorzien van veel glas zodat alle woningen contact hebben met de omgeving en het straatniveau. Het parkeren is half verdiept onder het gebouw gesitueerd. Door de toepassing van een vlonderterras ontstaat hier een dubbel ruimtegebruik en worden de auto’s grotendeels uit het zicht gehaald.

Specificaties

Plaats Dordrecht
Opdrachtgever Woningcorporatie Trivire
Ontwerp 2007-2009
Realisatie 2010-2012
Bruto Vloeroppervlakte 12.200 m2 bvo
Functie Wonen en zorg
Team Jelmer Tuinhof, Pierre Maas