Nieuws

Rothuizen Erfgoed nu ook gecertificeerd voor monumentenadviseur en molenadviseur! juli 20, 2020

EMA 2001 Monumentenadvies en EMA 2002 Molenadvies

Op vrijdag 19 juni jl. heeft Rothuizen Erfgoed een nieuwe kwaliteitscontrole ondergaan door de auditcommissie van de stichting ERM(Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg).

Er is getoetst op het reeds in bezit zijnde certificaat GEAR (Gezamenlijke Erkenningsregeling Architecten Werkzaam in de Restauratie). Daarnaast is er een toetsing geweest voor de certificaten “Monumentenadvies” en “Molenadvies”. Met trots kunnen we mededelen dat Rothuizen Erfgoed het certificaat GEAR heeft behouden en beide nieuwe certificaten heeft verkregen. Rothuizen is hiermee het enige bureau in Nederland met certificaten voor deze drie disciplines!

Met het in bezit hebben van de certificaten wordt aangetoond dat er een brede en diepgaande expertise is op monumentengebied. Hierbij moet gedacht worden aan bouw- en cultuurhistorische kennis, architectonische kennis en materiaalkunde. Daarnaast gaat het ook om het op de hoogte zijn van subsidiemogelijkheden en het voeren van een juist projectmanagement tijdens een begeleiding van een restauratie.

Het hebben van de certificaten wordt steeds vaker als selectiecriterium gehanteerd door opdrachtgevers, vooral de overheden. Zeker bij toekomstige aanbestedingen zullen de certificaten zeer goed van pas komen.

Het eerste deel van de audit vond plaats op kantoor. Vanwege de Coronamaatregelen was er één auditor fysiek aanwezig en werd er via Teams overlegd met een tweede auditor. Bij de audit in juni 2019 was de nieuwe organisatie van Rothuizen al gepresenteerd en had de commissie al kennis gemaakt met de “nieuwkomers” Karlijn de Wild en Lennart van der Torren. Nu lag de nadruk meer op het herziene kwaliteitssysteem dat namens de directie door Pierre Maas aan de commissie werd gepresenteerd, het belangrijkste aandachtspunt van vorig jaar voor het certificaat GEAR.

Voor de toetsing van het certificaat EMA 2001 Monumentenadvies werden, aan de hand van ingestuurde onderhouds- en restauratieplannen, vragen gesteld aan Henk Ruissen en Lennart. Deze vragen waren vooral technisch van aard. Ook de systematiek van het opstellen van onderhouds- en restauratieplannen kwam aan de orde. Onder dit certificaat valt tevens de kennis van het verduurzamen van monumenten. Door Karlijn en Erik Jan Brans werd hierop een toelichting gegeven aan de hand van twee projecten van Rothuizen.

Molens vormen een bijzondere categorie monumenten, voornamelijk vanwege een de specifieke mechaniek. Dit vraagt om een eigen (werktuigbouwkundige) expertise. Vandaar dat hiervoor het certificaat “EMA 2002 Molenadviseur” in het leven is geroepen. De toetsing voor dit onderdeel vond plaats met een locatiebezoek aan de onlangs gerestaureerde Koutermolen in Hoedekenskerke. Rothuizen Erfgoed heeft dit project begeleid, van de eerste subsidieaanvraag tot en met de oplevering. De constructieve-, bouwfysische- en molenbouwtechnische problemen waar deze molen mee kampte, zijn op een duurzame manier opgelost. De kennis van Lennart van molens en het werken met deze “machines” is hierbij onmisbaar geweest. Het ligt in de bedoeling om de kennis van molens verder uit te breiden binnen Rothuizen Erfgoed.

Aansluitend aan het bezoek vond de evaluatie plaats van de algehele audit. De commissie was erg te spreken over de kundigheid en brede expertise die binnen het team aanwezig is. Er is een grote projectvariëteit qua omvang en type werkzaamheden. De commissie was dan ook zeer te spreken over de orderportefeuille. Ook de procesmatige aanpak van de projecten werd als ruim voldoende beoordeeld. De certificaten zijn dan ook met volle overtuiging uitgereikt.