Nieuws

Sint-Maartenscollege juni 29, 2023

Bij Rothuizen werken we aan een grote diversiteit aan projecten. Ook in een vroege ontwikkelfase ondersteunen onze stedenbouwkundigontwerpers, adviseurs en architecten opdrachtgevers bij het vormgeven van ruimtelijke vraagstukken. Voor Scholengroep Spinoza hebben collega’s Ernst-Jan Pals en Jelmer Tuinhof samen met Gemeente Leidschendam-Voorburg en omwonenden uit de omgeving een massastudie uitgevoerd om gezamenlijk een Ruimtelijk Kader voor het Sint-Maartenscollege in Voorburg te ontwikkelen. Hierin zijn de stedenbouwkundige spelregels opgenomen voor de uitwerking van een nieuw schoolgebouw. Een prachtig voorbeeld van participatie waarin de dialoog tussen betrokken buurtbewoners, de school en de gemeente heeft geleid tot een mooie basis voor de vervolgfasen!