Nieuws

Uitbreiding De Vlasbloem april 6, 2023

Enkele jaren geleden heeft Rothuizen BouwMeesterPro Brede School De Vlasbloem ontworpen en gebouwd. De leerlingen blijven toestromen en Rothuizen is gevraagd een uitbreiding van vier nieuwe klaslokalen te realiseren. Door het verlengen van één van de vleugels wordt de uitbreiding op een logische manier opgenomen in het architectonische concept van het bestaande gebouw. Daar waar mogelijk worden onderdelen hergebruikt zoals de buitentrap en enkele gevelpanelen met kozijnen. Begin deze week is het VO afgerond en in de komende weken verzorgt BouwMeesterPro de prijsvorming met ketenpartners. Nog voor de zomervakantie zal de aanvraag van de omgevingsvergunning worden ingediend.

Meer over de huidige school en het ontwerp lees je hier: https://rothuizen-architecten.nl/project/multifunctionele-accommodatie/


Situatie nu                                       Nieuwe situatie