Wij gaan circulair!

Veel mensen denken dat Circulair Bouwen hetzelfde is als bouwen met gerecyclede materialen, maar dat is een misvatting. Recycling; een term die haar oorsprong in de jaren ’80 vond, maar ook tegenwoordig nog veel gebruikt wordt is het herbruikbaar maken van grondstoffen en materialen onder toevoeging van veel energie. De essentie bij Circulair Bouwen is het mogelijk maken materialen en grondstoffen direct te hergebruiken zónder energieverlies. En dat blijft het essentiële verschil.

In onze wereld verbruikt de mensheid veel meer aan grondstoffen en energie dan onze aardbol aankan. In combinatie met een snelgroeiende wereldbevolking en groeiende welvaart zal deze situatie onhoudbaar worden en leiden tot onder meer stagnatie en klimaatverandering. Dat het zo dus niet langer kan doorgaan, is dan ook een gegeven. Waar we naartoe moeten is een situatie waarin gebruik en toevoeging van energie in balans komt. Dat vraagt om een circulaire benadering, waarbij we materialen moeten blijven hergebruiken zonder kwaliteitsverlies. Wanneer de kwaliteit van een bestaand product namelijk niet meer voldoende wordt geacht, wordt het alsnog weggegooid en moet het weer opnieuw geproduceerd worden.

De essentie bij Circulair Bouwen is het mogelijk maken materialen en grondstoffen direct te hergebruiken zónder energieverlies. En dat blijft het essentiële verschil. - Architect en partner Taco Tuinhof

Voor Circulair Bouwen betekent dit concreet dat we toe moeten naar een combinatie van hergebruik van materialen en tegelijkertijd ook geen materialen gebruiken die milieuschade opleveren. Denk hierbij aan minerale isolatie, lijmen en kitten. Materialen kunnen in tweede instantie bewerkt worden voor aangepaste doeleinden en uiteindelijk pas teruggebracht worden naar primaire grondstoffen zodat deze vervolgens op een hernieuwde wijze gebruikt kunnen worden.