Nieuws

Feestelijke start van wetenschappelijke samenwerking in nieuw onderzoekscentrum juli 8, 2019

Op de hoek van Het Groene Woud en de Poelendaelesingel en in verbinding met de HZ staat vanaf 2021 een hypermodern onderzoekslaboratorium: het Joint Research Center Zeeland.

In het Joint Reseach Center werken de HZ, Scalda en University College Roosevelt samen om onderzoek te doen op het gebied van water, energie, voedsel en biobased producten. Wetenschappers van het NIOZ en Wageningen Marine Research maken ook gebruik van het centrum. Het gebouw is onderverdeeld in vier clusters: Engineering, Chemie, Ecologie en Data Science. Op 2 juli is de samenwerking bezegeld door de presentatie van het ontwerp van het gebouw.

Het onderzoekscentrum is ontworpen door onze collega Ben Westenburger. Het gebouw geeft met zijn monolithische uitstraling en vormentaal het kruispunt van wegen een nieuwe stoere hoek. De relatie met het Bolwerk wordt gemaakt door een verbinding van terrassen, die via een in het oog springende trap studenten en andere gebruikers rondom het gebouw naar het dak leiden. Het dak biedt ruimte voor onderzoek met onder andere waterbassins voor het cluster Ecologie. Hier kan ook les worden gegeven of kan men genieten van de zon en het uitzicht. Het gebouw is stevig verbonden met de HZ voor optimale samenwerking en dubbelgebruik.

Grote laboratoria en een makerspace staan centraal in het ontwerp. In deze makerspace komen studenten en onderzoekers samen. Samen overleggen, samen werken – ieder vanuit zijn eigen kennisniveau en opleiding- zal leiden tot vernieuwde resultaten en inzichten.

Volgend jaar begint de bouw en de bedoeling is dat het Joint Research Center in het studiejaar 2021-2022 in gebruik genomen wordt.