Nieuws

GEAR certificaat is verlengd juli 11, 2019

Op dinsdag 11 juni jl. kreeg het erfgoedteam van Rothuizen de auditcommissie voor de GEAR-certificering op bezoek. De GEAR (Gezamenlijke Erkenningsregeling Architecten Werkzaam in de Restauratie) is het erkende keurmerk waarmee de kwaliteit van het werk van restauratiearchitecten gedefinieerd en toetsbaar wordt gemaakt. Met trots mogen we vermelden dat het erfgoedteam met vlag en wimpel voor de toetsing is geslaagd!

In de ochtend kwamen de commissie en de teamleden van Rothuizen samen in Breda voor gesprekken en beoordelingen. De auditors maakten kennis met de twee nieuwe collega’s van erfgoed, Lennart van der Torren en Karlijn de Wild, en de leden van de commissie loofden de senior teamleden voor hun goede manier van kennisoverdracht aan de ‘nieuwkomers’.

Rothuizen Erfgoed (wat volgens de commissieleden eigenlijk Gebouwd Erfgoed zou moeten heten) werd tijdens de auditdag beschreven als een kundig team waarin kennis van een hoogstaand niveau is en ervaring hand in hand samen gaan. Met een breed scala aan verschillende projecten in de restauratie- , renovatie-  en onderhoudssector is het team landelijk actief. Het zwaartepunt van de projectportefeuille ligt in de provincies Zeeland en in de provincie Noord-Brabant, met een variëteit aan onderhoudsplannen (het ontwikkelen en begeleiden daarvan), restauraties en renovaties in zowel de publieke en de private sector. Landelijk is Rothuizen Erfgoed actief in spraakmakende restauraties zoals de Eusebiuskerk in Arnhem en de Domtoren in Utrecht. Op al deze projecten kan Rothuizen haar ervaring en kennis op het gebied van zorgvuldige restauraties voluit toepassen.

In het projectoverleg aan het eind van de ochtend prees de commissie het team voor haar zorgvuldige werk in het vinden van de balans tussen ingrepen en historische waardering. Met de komst van beide nieuwe werknemers eind 2017 heeft Rothuizen Erfgoed bovendien haar portefeuille kunnen uitbreiden met de expertises molens (Lennart) en bouwhistorisch onderzoek (Karlijn). Ook de auditors erkenden deze expertises als zeer welkom en waardevol binnen het erfgoedteam. De aandachtspunten voor verbetering in de projectportefeuille lagen met name in het verduurzamen van monumenten. Met enkele projecten zijn de teamleden van Rothuizen reeds begonnen het verduurzamingstraject te bewandelen, en de komende tijd heeft het team de ambitie dit kennisniveau nog verder te verhogen. Hiervoor wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van de duurzaamheidsexpertise die reeds aanwezig is in het bureau.

In de middag reisde de audit commissie tezamen met restauratie architecten Erik Jan Brans en Karlijn de Wild en partner Pierre Maas af naar Utrecht voor een locatiebezoek aan de Domtoren. Daar werden de auditors rondgeleid op de steigers van de ruim 112 meter hoge toren, waarbij naast het genieten van het zonnige uitzicht en de spectaculaire bouwhistorie van de toren, ook stil werd gestaan bij de werkwijze en processen binnen het project. De wijze waarop Rothuizen het traditionele restauratie proces combineert met vakinhoudelijke kennis en bouwhistorische input uit onderzoekswerk werd geprezen door de commissie. “Alle ter plaatste gestelde expertisevragen over materiaal, bewerking, veroudering, datering, bouwfysica, konden tot tevredenheid worden beantwoord” (citaat uit rapportage herhalingstoets GEAR – Hobeon).

Conclusie bij de terugkoppeling van de audit commissie: Rothuizen Erfgoed voldoet in ruim voldoende mate aan de eisen van de Gemeenschappelijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie (GEAR). “De productgroep levert een uitstekende restauratiekwaliteit” (citaat uit rapportage herhalingstoets GEAR – Hobeon).

Uitkomst van deze dag: het certificaat voor de GEAR is in ieder geval tot 2022 binnen!