Nieuws

Herhalingstoets met goed resultaat volbracht! september 6, 2022

Op donderdag 1 september was het dan weer zo ver: de derde herhalingstoets voor onze gecertificeerde erfgoed-collega’s! De auditcommissie toetste de certificeringen op het gebied van restauratie, duurzaam erfgoed en molens. Met volle lof voor de deskundigheid van “molen expert” en collega Lennart werd het laatste toets onderdeel al voor de zomersluiting afgerond. Maar met gepaste trots kunnen we ook melden dat de certificeringen op het gebied van restauratie advies en verduurzaming voor het komende jaar in de pocket zijn.

De herhalingstoets vond dit jaar plaats op kantoor in Middelburg, vanwaar de erfgoed collega’s diverse projecten op het gebied van restauratie en verduurzaming presenteerden. De eerste stappen voor het verduurzamen van kasteel Westhove kwam zodoende aan bod. Ook werd er kort stil gestaan bij het na isoleren van de sluismeesterwoning in Veere, een project waar collega Henk Ruissen met veel passie de laatste jaren kartrekker is geweest en dat adviseur restauratietechniek Boaz Brom met even zo veel passie begeleid.

Naast het inhoudelijke toetsen van de certificeringen besteedde de auditcommissie ook aandacht aan bureau gerelateerde zaken als de koers en continuïteit. Veel complimenten werden gegeven voor het omvangrijke en ambitieuze opleidingsplan. Kennis en kunde van onze collega’s op de diverse vakgebieden waar we actief zijn is een múst voor het leveren van kwalitatief werk. De wens om meer synergie en samenwerking tussen de diverse “afdelingen” binnen het bureau aan te wakkeren werd positief ontvangen. Evenals de wens om actief te gaan zoeken naar een “transformatie architect” die het erfgoed-team kan komen versterken. Onze vakgroep ziet in de nabije toekomst kansen en ruimte voor een restauratie architect met affiniteit voor ontwerp, herbestemming en transformaties. Als laatste stonden de auditers kort stil bij het onderdeel bouwhistorisch onderzoek, waar officieel niet op getoetst kan worden maar waar alle bewondering voor uitgesproken werd. De commissie gaf aan dat de wijze waarop Rothuizen dit specifieke vakgebied intern heeft weten te professionaliseren lovenswaardig en uniek is in Nederland.

Al met al werd het een geslaagde middag met een prachtig resultaat: de drie certificeringen (Erkend Restauratie Architect BRL1000, Erkend Monumenten Adviesbureau incl. verduurzaming URL2001 en Erkende Molenadviseur URL2002) waar Rothuizen het komende jaar mee mag werken staan weer vast!