Nieuws

KENNIS- EN INNOVATIENETWERK CIRCULAIR BOUWEN ZEELAND februari 17, 2021

Op donderdag 4 februari 2021 vond de officiële aftrap van het tweede jaar van het Kennis- en Innovatienetwerk Circulair Bouwen Zeeland (digitaal) plaats. Rothuizen begeleidt (samen met de andere leden van het ontwikkelteam) de deelnemers van het K&I netwerk door in te gaan op complexe vraagstukken en transparantie voorop te zetten, zodat zoveel mogelijk van elkaar geleerd kan worden. Het K&I netwerk wil kennisuitwisseling en -ontwikkeling door aanbieders en opdrachtgevers op het vlak van circulair bouwen in Zeeland stimuleren en organiseren. Kennis en ervaring van reeds gerealiseerde projecten wordt overgedragen en dient te worden uitgebouwd om op termijn circulair bouwen te implementeren in de dagelijkse uitvoering.

De sessie werd geopend door gedeputeerde Jo-Annes de Bat, waarna een terugkoppeling van het eerste jaar volgde. Door het enthousiasme en de input van de deelnemers hebben we een grensverleggend eerste jaar achter de rug. Het netwerk is in het eerste jaar al flink gegroeid; iets om trots op te zijn! Des te groter het netwerk, des te breder we kennis op het gebied van circulair bouwen kunnen delen. De brochure van het eerste jaar is binnenkort verkrijgbaar.

Na het bespreken van de landelijke activiteiten, is ingegaan op het programma van het tweede jaar. Komend jaar gaan we in dialoog met de koploper/(ambassadeurs)bedrijven om te ontdekken welke circulaire vraagstukken er binnen de bedrijven spelen. Expertteams (bestaande uit deelnemers uit diverse sectoren) gaan op bezoek bij een bedrijf om een ‘kijkje in de keuken’ te nemen. Tijdens het bezoek wordt geïnventariseerd welke vragen er spelen en welke stappen dit bedrijf al heeft genomen op het gebied van circulariteit. Deze inventarisatie wordt vervolgens omgezet in een overzicht van mogelijkheden en/of concrete oplossingen.

Wil je actief bijdragen aan een circulaire bouwwereld? Schrijft je in voor het K&I netwerk bij Nescio Midavaine via midavaine@marsaki.nl. Jouw deelname als (bouw)professional is waardevol!