Nieuws

Kennis- & Innovatienetwerk Circulair Bouwen oktober 29, 2019

Het K&I netwerk voor opdrachtgevers, bedrijven, onderwijs en overheden
Het K&I netwerk Circulair Bouwen wil kennisuitwisseling en -ontwikkeling door aanbieders en opdrachtgevers op het vlak van circulair bouwen in Zeeland stimuleren en organiseren. Kennis en ervaring van reeds gerealiseerde projecten worden overgedragen en dienen te worden uitgebouwd om op termijn circulair bouwen te implementeren in de dagelijkse uitvoering.

“Is de circulaire economie al rond?”
Het ontwikkelteam (Impuls Zeeland; Hans Geerse, HZ University of Applied Science; Ingrid Weegels, Rothuizen; Taco Tuinhof en Marsaki advies; Nescio Midavaine) gaat hierover graag in gesprek!

Hiervoor organiseren we 4 kennissessies (aansluitend op bestaande initiatieven):

  • Recreatie (november);
  • Utiliteitsbouw (februari):
  • Integraal (april/mei);
  • Excursie (juni/juli).

Tussen deze sessies organiseren we telkens 4 verdiepende (werk)sessies voor de werkgroepen:

  • Kennisdeling;
  • Bouw;
  • Marktplaats;
  • Architecten / adviseurs.

Bouwstenen verdiepende (werk)sessies per werkgroep
Overeenkomstig de kleuren van de sessies in figuur 1 is in tabel 1 een overallplanning opgenomen. Sessie 4 (geel) geeft de uitkomsten van 4 (werk)sessies.

Meedraaien in het programma?
Ambieert u als (bouw)professional een actieve rol binnen één van de (werk)groepen of deelnemen aan de kennissessies? U kunt zich hiervoor aanmelden via Nescio Midavaine (midavaine@marsaki.nl).