Bestemmingsplan Hof van Gerwen Veldhoven Veldhoven

Flexibiliteit is niet altijd het middel om je doel te bereiken. De locatie is mede sterk bepalend welk juridisch-planologisch kader het beste maatwerk levert.

In de gemeente Veldhoven is in samenwerking met de BAM een bestaand bedrijventerrein geherstructureerd naar woningbouw. Voor deze locatie is een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing gewenst. Hier is de situering van de bouwvlakken en de hoogten en afstanden van de nieuwbouw zorgvuldig op de bestaande omgeving afgestemd en juridisch geborgd.

Specificaties

Plaats Veldhoven
Opdrachtgever BAM Woningbouw Zuid
Project Bestemmingsplan
Jaar 2016-2018
Opgave Woningbouw
Team Manon Frankhuizen en Ernst-Jan Pals