Projectenatlas Borsele Borsele

‘Energietransitie, klimaatverandering, identiteit en sociale cohesie.’ Zoals veel gemeenten is ook Borsele op zoek naar kennis en vaardigheden om inhoud te geven aan concrete opgaven en actuele thema’s.

Gesteund door de inbreng van ondernemers, inwoners en gemeenteraadsleden zijn zeven pilotprojecten geformuleerd. Nieuwe werkvormen, een vergaande samenwerking tussen disciplines, een integrale gebiedsgerichte aanpak, het stapelen van thema’s en oplossingen: voor het vinden van werkbare antwoorden moet soms buiten bestaande kaders getreden worden.

Het resultaat is een concreet programma waar het college van B&W, de gemeenteraad, ambtenaren en lokale stakeholders de komende jaren mee aan de slag gaan.

Specificaties

Plaats Gemeente Borsele
Opdrachtgever Gemeente Borsele
Project Strategische visie
Jaar 2017-2018
Team Manon Frankhuizen en Ernst-Jan Pals