Buiten de Veste Steenbergen Steenbergen

De veranderende bevolkingsopbouw en de daarmee samenhangende vergrijzing van onze maatschappij heeft directe invloed op de woningbouw-
programmering. De behoefte aan voor senioren geschikte woningen dichtbij centrumvoorzieningen groeit.

Inspelend op deze gewijzigde vraag ontwierpen we voor de gemeente Steenbergen een nieuw stedenbouwkundig plan voor het bestaande plan ‘Buiten de Veste’ in Steenbergen. We verankerden het resultaat in een flexibel bestemmingsplan, wat ruimte laat voor toekomstige aanpassingen. Het resultaat staat momenteel letterlijk en figuurlijk in de steigers.

Specificaties

Plaats Steenbergen
Opdrachtgever Gemeente Steenbergen
Project Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan
Jaar 2017-2018
Realisatie 2017-heden
Opgave Woningbouw
Team Huub Droogh, Manon Frankhuizen en Ernst-Jan Pals