Brede school De Golfslag Domburg

Vergelijk schoolgebouw
De brede school “de Golfslag” in Domburg is een kleine basisschool met een peuterspeelzaal,kinderdagopvang en buitenschoolse opvang onder één dak. De school is ontworpen rondom een “centraal” plein, die multifunctioneel ingezet kan worden voor zowel schoolse als buitenschoolse activiteiten. De school is vergelijkbaar door het programma en de doelstelling, namelijk het bieden van een
kleinschalige inspirerende en veilige omgeving die ontwikkeling van het kind van 0 tot 12 jaar optimaal faciliteert.

Duurzaamheidsaspecten
De gemeente Veere en de Archipel Scholengroep hebben haar duurzaamheidsdoelstelling in dit gebouw vertaald naar de ambitie om het gebouw maximaal energiezuinig te maken. Om dit te
bereiken is de school ontworpen en gebouwd volgens de principes van het Passief Huis concept, waarbij een maximaal comfort wordt gekoppeld aan een zo laag mogelijk energiegebruik.
Naast deze duurzaamheidsambitie voldoet de school aan klasse B Frisse Scholen. De verwarming van het gebouw wordt gerealiseerd door de koude ventilatielucht te verwarmen met teruggewonnen warmte uit de retourlucht (warmteterugwinning), aangevuld door de centrale luchtverwarming.

De school heeft het Certificaat ontvangen van de Stichting Passief Bouwen Nederland en voldoet dus aan de gestelde eisen aan luchtdichtheid en verwacht energieverbruik volgens een PHPP-berekening. Het gebouw is door bovengenoemde keuzes ongeveer 10% duurder geworden dan een “gewoon” schoolgebouw, wat in de exploitatieperiode ruimschoots terugverdiend zal worden.

Specificaties

Plaats Domburg
Opdrachtgever Gemeente Veer
Ontwerp
Realisatie 2011
Bruto Vloeroppervlakte 1.000 m²
Functie Onderwijs
Team Evert Jan Akershoek, Sven de Kam, Adri Alewijnse, Evert van Kampen

Omvang < 500 m2 b.v.o.
Hoewel de school niet groot is, is de oppervlakte groter dan 500 m2 b.v.o.

Verantwoordelijkheid architect
De architect was in dit project verantwoordelijk voor het ontwerp, technisch ontwerp, prijs en contractvorming en de uitvoering van het werk, inclusief toezicht en bouwbegeleiding. De installatieadviseur en constructeur stonden onder contract bij de gemeente, maar werden aangestuurd door de architect, die de coördinatie verantwoordelijkheid van het geheel had. Door de complexiteit van het Passief Bouwen is er voor gekozen om het gebouw op te splitsen in percelen: ruwbouw, casco, installaties en afbouw, waarbij de architect de coördinerende rol heeft vervuld om het bouwproces te organiseren met de betrokken onderaannemers en toeleveranciers. De architect heeft hier feitelijk de rol van de “hoofdaannemer” vervuld.