Visie Colijnsplaat Colijnsplaat

Recreatie, toerisme, visserij, akkerbouw, zilte teelten, ambacht en industrie… Gemeenten zijn geen alwetende grootheden, die in een glazen bol de toekomst kunnen voorspellen. Het is makkelijk praten over ‘het scheppen van kaders en randvoorwaarden’. Maar hoe ontwerp je een visie die vanuit maatschappelijke participatie uitnodigt tot investeren?

Een noodzakelijke revitalisatie van het havengebied van Colijnsplaat is voor de gemeente Noord-Beveland aanleiding de toekomst van het hele dorp integraal tegen het licht te houden. Dat deden we op interactieve wijze, in lijn met de Omgevingswet. Inzichten worden verkregen door te rade te gaan bij ondernemers: experts op hun eigen vakgebied. Draagvlak voor verandering ontstaat door initiatieven te clusteren met stille of luidruchtige wensen van bewoners. Het resultaat is een door de gemeente vastgestelde visie die verschillende initiatieven in samenhang concreet naar de toekomst begeleidt.

Specificaties

Plaats Colijnsplaat
Opdrachtgever Gemeente Noord-Beveland
Project Visie
Ontwerp 2017-heden
Contactpersoon Manon Frankhuizen en Ernst-Jan Pals