Over de Dijk Heinkenszand

De gemeente Borsele streeft naar een gedifferentieerd, levensloopbestendig en kwalitatief goed en betaalbaar woningaanbod in elk dorp. In Heinkenszand – de grootste kern van de gemeente – heeft dit geleid tot een aanzienlijke uitbreidingswijk aan de oostzijde van het dorp: ‘Over de Dijk’. De wijk is gebaseerd op een ruimtelijk plan met een eigentijds karakter en een sterke ruimtelijke verbinding met de bestaande kern.

De inbedding in de omgeving, zowel in het dorp als in het landschap, is een inspiratiebron voor het ontwerp. De wijk is opgedeeld in meerdere deelgebieden, die elk hun eigen karakteristiek kennen. Deze deelgebieden zijn nader uitgewerkt in verschillende sferen en woonmilieus en vastgelegd in diverse bestemmingsplannen een beeldkwaliteitplannen. De kwaliteitseisen voor de inrichting van het openbaar gebied en het beoogde architectonisch beeld zijn hoog. Door middel van een multidisciplinair kwaliteitsteam wordt supervisie gevoerd over de uitvoering.

Specificaties

Plaats Heinkenszand
Opdrachtgever Gemeente Borsele
Project Masterplan, stedenbouwkundig plan, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen
Jaar 1996-2015
Realisatie 2006-heden
Opgave Woningbouw en zorgvoorziening
Team Manon Frankhuizen, Ernst-Jan Pals en Taco Tuinhof