Het Walchers Zorgknooppunt Middelburg

Het nieuwe gezondheidscentrum aan de Krooneveldweg is gelegen aan de rand van de bebouwde kom van Middelburg. Het perceel loopt tot de Middelburgse Watergang en pal ernaast staat de molen ‘De Koning’. De nabijheid van de molen was een belangrijk uitgangspunt voor de positionering en hoogte van het gebouw. Een compact ontwerp geeft voldoende ruimte aan de molenbiotoop en stelt de samenwerking tussen de verschillende gebruikers centraal. Dit laatste was een essentieel onderdeel van de architectonische vraag, die Rothuizen zichzelf gesteld heeft. Het gebouw moest voldoen aan alle individuele eisen, maar bovenal samenwerking bevorderen en mogelijk maken nu en in de toekomst.

In het gezondheidscentrum komen een huisartsenpost, twee huisartspraktijken, een fysiotherapeut, apotheek en een aantal kleinere zorgverleners. De opzet van de blokken bevordert de samenwerking zoveel mogelijk. De publieke voorzijde is voor iedereen toegankelijk en fungeert als intern plein waar alle gebruikers een balie hebben en daarmee duidelijk zichtbaar (en vindbaar) zijn voor de bezoekers. Gekoppeld aan deze centrale publieke as staan twee volumes waarin de verschillende gebruikers zijn gehuisvest. Tussen de twee volumes ligt een half omsloten binnentuin. Vanuit de entree heeft men direct zicht op deze die gebruikt kan worden door de zorgpartijen om bijvoorbeeld samen te lunchen.
De afzonderlijke blokken hebben een kolomstructuur en daardoor is het gebouw in de toekomst flexibel indeelbaar en toekomstbestendig.

Metselwerk vormt de basis van het gevelontwerp met een drietal variaties in raamopeningen. Door middel van verschillende voegkleuren ontstaan er nuances tussen beide blokken terwijl het als één centrum blijft ogen. Met houten geveldelen en grotere glasvlakken zijn verbijzonderingen aangebracht die het geheel completeren. De signing is in de architectuur opgenomen waardoor het gehele centrum een uniforme uitstraling blijft behouden.

Specificaties

Plaats Middelburg
Opdrachtgever Maron Healthcare
Ontwerp 2017-2019
Realisatie 2019-2020
Brutovloeroppervlakte 2.350 m²
Functie Zorg
Team Taco Tuinhof, Kevin van der Weijden, Sven de Kam, Gerard van den Berge