Koutermolen

De Koutermolen te Hoedekenskerke dateert uit 1874 en is de opvolger van een molen die al eerder op dezelfde plaats stond. Bij de bouw zijn tweedehands onderdelen gebruikt. De molen is van het type grondzeiler en ingericht als korenmolen. Tot 1964 bleef de molen in bedrijf. Later werd de molen als vakantiewoning ingericht waarna het verval werd ingezet. In 1996 vond een restauratie plaats waarbij de molen weer maalvaardig werd gemaakt.

Desondanks was de molen ruim 20 jaar later opnieuw aan restauratie toe. Door Rothuizen is in oktober 2017 een uitgebreide technische opname uitgevoerd. Er werden verschillende urgente gebreken geconstateerd aan de molenromp. Hierin waren scheuren te zien die te wijten waren aan verzwakkingen van de gemetselde fundering. Om dit goed te onderzoeken is de fundering op twee plaatsen open gegraven. Daarnaast kampte de romp met bouwfysische problemen. Door de toepassing van een verkeerde voegmortel bij de restauratie in 1996, bleef er veel vocht in het metselwerk opgesloten met schade aan de stenen tot gevolg. Daarnaast bleken er holle plakken in het muurwerk aanwezig te zijn. Ook binnenin de molen vroegen verschillende zaken de aandacht. Een groot aantal vloerbalken bleek ter plaatse van de oplegging in de muur te zijn aangetast door vocht en houtborende insecten. Ook is het mechaniek van de molen nagekeken.

 

Specificaties

Plaats Hoedekenskerke
Opdrachtgever Stichting De Koutermolen Hoedekenskerke
Realisatie 2018-2019
Functie molen (malen van graan)
Team Lennart van der Torren

Aan de hand van de technische opname is door Rothuizen een uitgebreid restauratieplan opgesteld dat bestond uit een opnamerapport, bestek, tekeningen en een raming. Dit plan is gebruikt voor een subsidieaanvraag bij de provincie Zeeland. In juni 2018 werd deze subsidie toegekend. Samen met een bijdrage van de Gemeente Borsele en diverse fondsen, kon de aanbesteding en de daarmee de restauratie opgestart worden. In de eerste helft van 2019 is de gehele restauratie uitgevoerd en door Rothuizen begeleid.

Door de integrale aanpak in de planfase, bleven onverwachte tegenvallers uit en kon de restauratie binnen budget worden afgerond. Rothuizen heeft het totale traject begeleid, vanaf de subsidieaanvragen tot en met de opleveringen. Hierbij kwam de expertise van molens goed van pas.

De Koutermolen kan er hiermee weer tientallen jaren vooruit. Op zaterdagen is de molen in bedrijf en te bezoeken.