Masterplan Nieuwdorp Nieuwdorp

Enige jaren geleden heeft de gemeente Borsele besloten om de schoolvoorziening en het dorpshuis ook voor langere termijn voor Nieuwdorp te behouden en deze van een duurzame huisvesting te voorzien. Dit bleek echter niet de enige opgave in het dorp te zijn. Een integrale en interactieve masterplan-aanpak moest alle opgaven duidelijk maken en leiden tot een toekomstplan voor Nieuwdorp.

Rothuizen Architecten en Adviseurs heeft in opdracht van de gemeente een uitgebreid participatie-traject doorlopen. De intensieve participatie met de gemeente, haar bewoners, ondernemers en organisaties middels workshops, bijeenkomsten en een groot aantal individuele gesprekken heeft geresulteerd in een overzicht van maar liefst 24 projecten. Deze projecten zijn gebundeld en met elkaar in samenhang gebracht in de Dorpsvisie Nieuwdorp, die zowel door het dorp als de gemeenteraad enthousiast is ontvangen. De gemeenteraad heeft een aanzienlijk krediet beschikbaar gesteld om de deelprojecten van de eerste fase van het masterplan te kunnen realiseren.

Eén van die deelprojecten is het realiseren van een multifunctionele accommodatie (mfa): een school, kinderopvang, gymzaal en dorpshuis in het hart van het dorp. Rothuizen heeft hiervoor diverse voorstudies verricht, de stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld en werkt nu aan het bestemmingsplan.

Inwoners en ondernemers van Nieuwdorp hebben aangegeven dat zij duurzaamheid een belangrijk thema vinden voor de toekomst van het dorp. Samen met inwoners, ondernemers, de gemeente en andere overheden hebben we onderzocht hoe we deze ambitie concreet kunnen maken. Dit heeft geleid tot de Klimaatstraat Nieuwdorp: één van de straten zal op klimaatbestendige wijze worden heringericht.

Gedurende het interactieve proces kwam ook de vraag naar voren of het mogelijk is om in Nieuwdorp een flexibele woonvoorziening te maken, in eerste instantie voor arbeidskrachten van elders. Samen met de gemeente Borsele hebben wij onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een dergelijke voorziening en voor welke doelgroepen dit een oplossing kan bieden. Op dit moment bekijken we met een aantal belanghebbenden de mogelijkheden op een specifieke plek in het dorp.

Specificaties

Plaats Nieuwdorp
Opdrachtgever Gemeente Borsele
Project Strategische visie, diverse deeluitwerkingen, bestemmingsplan
Jaar 2017-heden
Realisatie 2020-heden
Team Ernst-Jan Pals en Erik van der Valk