Passief Huis Lombardstraat Middelburg

De Latijnse School is als eerste rijksmonument in Nederland op het niveau Passiefhuis gebracht. Het Passiefhuis certificaat is op 8 december 2010 verstrekt, voor zowel ontwerp als uitvoering.

De geschiedenis van het monumentale pand dat altijd als school in gebruik is geweest, gaat terug tot de 14e eeuw. De recente restauratie betreft het achterste deel van het gebouw, een deel met drie lokalen uit 1879 en een deel met drie lokalen waarmee de school in 1922 werd uitgebreid. Het doel was een functioneel, duurzaam en ruimtelijk geheel te maken met als bestemming ‘wonen en werken’.

Gezien de status van rijksmonument heeft veelvuldig en intensief overleg plaatsgevonden met de monumenteninstanties. Belangrijkste uitgangspunt hierbij was om het ensemble van de Latijnse School te handhaven met behoud van bouwstructuur, gevels, schoorsteen en waardevolle interieurelementen. De verschijningsvorm is met respect voor de historische context eigentijds aangepast en wordt gekenmerkt door eenheid en eenvoud.

Door het toevoegen van lichtstraten die het gebruik van de passieve zonnewarmte mogelijk maken, is de ruimtelijkheid versterkt met prachtige lichtinval. Het interieur is modern vormgegeven met licht als centraal thema.

Specificaties

Project Passief huis Lombardstraat
Plaats Middelburg
Bouwoppervlakte 693 m2
Bouwprijs € 1.300.000
Ontwerp 2005-2010
Realisatie 2008-2011
Opdrachtgever Particulier
Projectteam Ben Westenburger