Restauratie en ontwerp Slot Oostende Goes

Rond 1300 wordt een klein kasteeltje gebouwd ter plaatse van de voorburcht van een waarschijnlijk 12e eeuws houten mottekasteeltje. De keldergewelven dateren uit deze periode en vormden de begane grond van een woontoren. In de volgende eeuwen en vooral de 15e worden tegen de toren, binnen de ringmuur verschillende gebouwen gebouwd. Tot 1747 blijft het kasteeltje het bezit van verschillende adellijke families.

In dat jaar wordt het verkocht aan de Raad van State die het verbouwd tot hospitaal. In 1750 krijgt het complex de bestemming van herberg en vanaf dat jaar zal het altijd een horeca bestemming houden. In deze periode zijn grote delen van het slot gesloopt en vervangen door een bioscoopzaal en foyer.

Het project betrof de restauratie van de monumentale resten van het slot en de vernieuwbouw van de delen die bouwtechnisch niet te handhaven waren, alsmede het ontwerp voor het restaurant, feestzaal en brouwerijfunctie.

Specificaties

Plaats Goes
Opdrachtgever Jacoba van Beieren BV
Ontwerp 2014-2016
Realisatie 2016-2017
Bruto vloeroppervlakte 1700 m²
Functie Recreatie
Team Taco Tuinhof, Erik Jan Brans, Gerard van den Berge, Sjoerd de Nooijer

Op basis van verschillende bouwhistorische en archeologische onderzoeken is in zeer nauwe samenwerking met opdrachtgevers en de Gemeente Goes een restauratieplan ontwikkeld en een ontwerp gemaakt. Uitgangspunt was zo veel mogelijk behoud, maar vanwege de zeer slechte technische staat, heeft het plan zich ontwikkeld tot een gedeeltelijke vernieuwbouw.

Eén van de meest monumentale delen van het complex is de kelder, de oorspronkelijke begane grond van het kasteel. Vanwege vochtproblemen was deze waarschijnlijk al in de 18e eeuw voor een deel volgestort en het vloerpeil verhoogd. Door een combinatie van ingrepen om het grondwater onder controle te krijgen kon de vloer weer verlaagd worden. Hierdoor is de ruimte weer over vrijwel de volle hoogte beleefbaar gemaakt.

Slot Oostende beschikt nu over een café/restaurant, een bierbrouwerij, een feestzaal en vier hotelsuites.