Nieuws

Provincie Zeeland kent restauratiesubsidies toe! juli 28, 2022

We zijn verheugd dat de Provincie Zeeland voor zeven rijksmonumenten een restauratiesubsidie heeft toegekend! De provincie heeft hiervoor een budget van bijna 1,9 miljoen vrijgemaakt. We zijn trots dat de vijf aanvragen die Rothuizen Erfgoed heeft verzorgd, allen zijn gehonoreerd:

Molen De Harmonie te Biervliet

De uit 1844 daterende molen kent in meerdere opzichten een bijzondere geschiedenis. De molen is gebouwd met drie functies en einde 19e eeuw omgebouwd van stelling- naar bergmolen. Tot in de jaren ’90 was de molen in bedrijf waarna een periode van verval volgde. Een algehele restauratie is noodzakelijk om de molen te redden. Het metselwerk van de romp en een deel van het interieur is in slechte toestand. Er zullen nieuwe wieken en een nieuwe staart aangebracht worden. In opdracht van de Stichting tot Behoud van Molen De Harmonie is een bouwhistorisch onderzoek verricht en een uitgebreid restauratieplan opgesteld. Het historische interieur van de molen zal terughoudend worden gerestaureerd om de bedrijvige sfeer zoveel als mogelijk te behouden. Voor de molen is een subsidie toegekend van  € 599.343,-.

 

Voormalig stadhuis te Zierikzee

Het voormalige stadhuis aan de Meelstraat stamt uit de 16e eeuw en was oorspronkelijk in gebruik als raadhuis en gerechtsgebouw. Thans is het gebouw in gebruik als museum. In 1972 en 2008 zijn restauraties uitgevoerd. Na een uitvoerige inspectie bleek dat vooral aan de toren, omvangrijk herstel van het metselwerk en leidekwerk nodig is. Daarnaast moet het nodige houtwerk hersteld worden waarna een algehele schilderbeurt volgt. Er is aan de eigenaar, de Gemeente Schouwen-Duiveland, een subsidie van € 112.342,- verstrekt.

Molen Nooit Gedacht te Eindewege (’s Heer Arendskerke)

Molen Nooit Gedacht werd in 1872 gebouwd en is een bekend baken langs de spoorlijn Middelburg – Goes. De molen van het type stellingmolen, is altijd in gebruik geweest voor het malen van graan. Ondanks dat regelmatig onderhoud is uitgevoerd, bleek herstel aan het metselwerk noodzakelijk. Op meerdere plaatsen is de molenromp niet waterdicht met negatieve gevolgen voor de houten vloeren aan de binnenzijde. Verder zal de bitumen kapbedekking vervangen worden. Voor de restauratie heeft de Stichting Molen Nooit Gedacht een subsidie ontvangen van € 112.796,-

Grafmonument in de NH-kerk te Stavenisse

In de grafkapel van deze kerk is het zeer bijzondere grafmonument van Hieronymus van Tuyll van Serooskerke ondergebracht. Het is ontworpen en uitgevoerd door Rombout Verhulst, naast Artus Quellinus, de meest beroemde Nederlandse beeldhouwer uit de 17de eeuw. Het monument is voorzien van gedetailleerd beeldhouwwerk. Het monument is opgebouwd uit wit marmer (Carrara), zwart marmer en blauwe hardsteen. Mede door de Watersnoodramp in 1953 is het monument aangetast, waardoor het marmer sterk is versuikerd. Daarnaast is er op een aantal plaatsen scheurvorming te zien. Het monument zal geheel gedemonteerd worden en in het atelier van een ervaren natuursteenspecialist worden gerestaureerd / ontzout. De kerkelijke gemeente ontvangt hiervoor een subsidie van € 415.043,-.

 

Grote- of Maria Magdalenakerk te Goes

De Grote of Maria Magdalenakerk van Goes is een icoon voor de stad Goes. Het gaat om een laat-gotische kruisbasiliek die waarschijnlijk zijn oorsprong vindt in een tufstenen zaalkerk uit de tweede helft van de 12e eeuw. Bij een uitgebreide verbouwing in 1618, kreeg de kerk zijn huidige vorm. Na een aantal decennia zonder restauratie, kwamen er enkel gebreken aan het licht die niet uit de onderhoudssubsidie waren te dekken. Nadat eerder subsidie was verkregen voor het herstellen van de glas-in-lood vensterts in het koor van de kerk, kan nu ook het natuursteenwerk aangepakt worden. Hieronder wordt het reinigen en herstellen van de koorgevels met steunberen, luchtbogen, pinakels en beeldhouwwerk verstaan. Het ligt in de bedoeling om het gehele koor met sluiting bereikbaar te maken met steigers. Voor het uitvoeren van het natuursteenwerk aan het koor, heeft de Stichting Grote of Maria Magdalenakerk een subsidie ontvangen van € 321.086,-.

 

Rothuizen blijft betrokken bij deze restauraties en zal dan ook deze restauraties begeleiden.