Nieuws

Vakcollege Helmond maart 3, 2017

Rothuizen heeft middels een visiepresentatie een nieuwe opdracht voor Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) binnengehaald. Het gaat om het aanpassen van het Vakcollege Helmond inclusief een nieuw te bouwen uitbreiding.

Het Vakcollege wil met de reorganisatie en uitbreiding meer zichtbaar worden. Het motto ‘Trots op’ moet op alle niveaus van het gebouw doorgevoerd worden. Belangrijk hierbij is dat de verschillende beroepsafdelingen exposure aan een centraal plaza krijgen en dat het college afleesbaar wordt binnen het totale gebouw dat ze delen met het ROC.

In het visie-ontwerp is een nieuw volume op de binnenplaats van het Vakcollege geplaatst. Door veel glas en een diagonaal in zowel plattegrond als dakvlak wordt met dit nieuwe plaza het Vakcollege onderscheidend binnen de uniformiteit van het bestaande gebouw. Door de ruimtelijkheid en lichtinval wordt de plaza een prettige verblijfsplek. De verbindingen met het bestaande gebouw zijn zo ontworpen dat de verschillende afdelingen hun exposure aan het plaza krijgen.

Belangrijk onderdeel van de vraag is het budget en de planning. Door middel van de Bouwmeestermethode worden in een vroeg stadium alle ingrepen inzichtelijk wat betreft kosten en planning. Hierdoor kan het Vakcollege de juiste keuzes maken en kan de bouw snel starten.