Nieuws

Herstructurering het Zellebergenkwartier december 8, 2016

Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen heeft in opdracht van Groenhuysen een ontwerp gemaakt met een duurzaam energieconcept om de aanleunflat weer geschikt te maken voor bewoning.

De “aanleunflat” totaal 48 appartementen moet samen met het eerder door Rothuizen ontworpen complex van de nieuwe Zellebergen en het nabijgelegen Oostkwartier één zorgcomplex gaan vormen voor alle vormen van wonen en zorg. Daarvoor is tevens een nieuwe verbindingsgang inclusief hoofdentree ontworpen.