Duurzaamheid

Energietransitie mogelijk door Getijdenhuis oktober 29, 2018

Pierre Maas
Architect - partner

Energieneutraal ontwerpen en bouwen wordt een steeds belangrijker thema. Niet alleen omdat het een maatschappelijk urgent thema is, maar ook omdat provincies wezenlijke ambities hebben op dit gebied. Zo moet de provincie Noord-Brabant in 2050 energieneutraal zijn. Maar hoe kunnen deze plannen gerealiseerd worden zonder landschappen die volgebouwd zijn met windmolens en zonnepanelen?

Met de prijsvraag ‘Energy meets the Arts’ riep Kunstloc Brabant kunstenaars en ontwerpers op om met innovatieve ideeën te komen. Uit de ruim veertig inzendingen werden twee winnaars gekozen, waaronder Eloi Koreman en Pierre Maas (architect bij Rothuizen) met het Getijdenhuis.

 

Het Getijdenhuis

Slechts 5% van de woonhuizen heeft zonnepanelen op het dak. Veel te weinig, als je het vormgever en bouwkunstenaar Eloi Koreman vraagt. Het liefst ziet hij in de nabije toekomst wijken vol met energie-opwekkende huizen. Maar de vraag is of mensen daar ook in willen wonen. “Het idee dat er iets moet veranderen wordt steeds beter geaccepteerd. Maar het opwekken van energie blijft iets abstracts, een ver-van-mijn-bedshow. De energietransitie betekent pas iets als je het zelf kunt voelen en aanraken”, denkt Koreman.


Zonne- en windenergie als basis

In plaats van zonnepanelen op een bestaande woning te plaatsen, bedachten Koreman en Maas een innovatief, geheel nieuw soort huis dat het opwekken van zonne- en windenergie als basisfunctie heeft. En misschien nog interessanter: het pand – dat met zwaartekracht energie kan opslaan en vrijgeven – laat zien hoeveel energie je opwekt, en hoeveel je weer verbruikt. Het dak van het Getijdenhuis – met daarop zonnepanelen en een windmolen – draait mee met de zon zodat je gedurende de dag maximale opbrengst hebt. Daarnaast kan het dak zelf omhoog en omlaag: hoe meer energie het huis opwekt, hoe hoger het dak komt te staan.

"Het is een huis waar je echt in kunt wonen, maar het blijft ook een kunstobject dat aanzet tot denken" - Architect Pierre Maas

Bewustwording energieverbruik

Zo zou het huis in de toekomst ook ingezet kunnen worden om mensen bewuster te maken van hun eigen energieverbruik. “Met ons huis laten we zien hoeveel energie je opwekt, maar ook hoeveel energie iets kost. Als je stroom gebruikt omdat je de wasmachine aanzet bijvoorbeeld, dan zakt het dak weer”, aldus Maas. Kunstloc Brabant begeleidt de ontwikkeling van het Getijdenhuis op afstand en denkt mee over hoe het huis straks in de markt kan worden gezet: waar vind je draagvlak, hoe betrek je derden (bijvoorbeeld energie- en woningcorporaties) bij de ontwikkeling van dit idee en op welke manier kan het huis worden ingezet voor educatie? Uiteindelijk moet het ontwerp leiden tot een prototype voor een echt, bewoonbaar huis. Om dat te bereiken schakelen Maas en Koreman nu de hulp in van onder meer een constructeur en een elektrotechnicus. “Dit wordt een huis waar je echt in kunt wonen,” zegt Koreman. “Een huis dat beweegt als de getijden. Zo maken we roerend onroerend goed. Wanneer je mensen zelf op deze manier hun energie laat opwekken, voelen en gebruiken, zorgt dat voor draagvlak en begrip”, meent hij. “Pas dan kunnen we echt iets veranderen.” Maar het huis is en blijft natuurlijk een kunstobject: een verbeelding van de werkelijkheid die prikkelt, ontroert of aanzet tot denken ….”

Bron: https://www.mestmag.nl/verleiding-en-verbeelding-energietransitie/