BouwSchool Breda Breda

De BouwSchool Breda (voorheen S.S.P.B. regioBreda) is een van de ruim vijftig regionale opleidingsbedrijven voor Bouw en Infra die in de bedrijfstak bouw actief zijn. De bedrijfstak bouw heeft deze opleidingsbedrijven opgericht om jongeren een garantie op werk en opleiding te geven. Omdat de oude locatie van de BouwSchool niet meer voldeed, is begin 2010 gezocht naar een nieuwe locatie. Dat werd de voormalige Opelgarage Vriens aan de Biesdonkweg in Breda. Rothuizen Architecten heeft de bestaande toestand geanalyseerd, een ontwerp gemaakt, een technisch ontwerp en een uitvoeringsgereed ontwerp inclusief esthetische en technische begeleiding tijdens de uitvoering.

Specificaties

Plaats Breda
Opdrachtgever Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Bouwnijverheid
Ontwerp 2013
Realisatie 2015
Bruto Vloeroppervlakte 5.110 m²
Functie Onderwijs
Team Pierre Maas, Charlotte van der Smagt, Martin Ooms