Grootschalige renovatie voor Ons Middelbaar Onderwijs Rucphen

Rothuizen en Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) hebben samen aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de BouwmeesterPro-methode en zijn daarom geen vreemden van elkaar. Beide partijen werkten al meerdere malen succesvol samen. In opdracht van OMO heeft Rothuizen ook de uitgebreide renovatie voor het Munnikenheide College te Ruchpen met de BouwMeesterPro-methode gerealiseerd. Het bestaande gebouw voldeed niet meer aan de functionele en kwalitatieve eisen die een moderne onderwijsorganisatie als OMO aan de leer- en werkomgeving stelt.

Een moderne onderwijsvisie in een nieuw jasje
Projectarchitect Pierre Maas heeft in nauwe samenwerking met een team van leraren en de directie van de school gezocht naar een passende ruimtelijke invulling van het onderwijsconcept. Met name het praktijkonderwijs is volledig vernieuwd, waarbij uitdagende werkplekken voor de leerlingen zijn gerealiseerd. Daarbij is gezocht naar nauwe aansluiting bij de moderne beroepspraktijk. Zo is er op het zorgplein zelfs een ‘slimme’ zorgbadkamer geïnstalleerd. Verder is door de volledig vernieuwde gevel een spraakmakend gebouw gerealiseerd, waar met trots het VMBO-onderwijs kan worden gegeven.

 

Specificaties

Plaats Rucphen
Opdrachtgever Ons Middelbaar Onderwijs
Ontwerp 2015
Realisatie 2016
Bruto Vloeroppervlakte 7.620 m²
Functie Onderwijs
Team Pierre Maas, Dick Schuit, Arnold Bolders, Sven de Kam

Bestaande bouw van nieuwbouwkwaliteit
De locatie in Rucphen biedt alle leerwegen van het VMBO aan, zowel regulier als met leerweg ondersteuning. Dick Schuit is vanuit BouwMeesterPro verantwoordelijk voor de realisatie van de opdracht. Over de verbouwing vertelt hij: “De bestaande huisvesting diende door bouwkundige en installatietechnische ingrepen intensief verbeterd te worden tot een niveau dat gelijkwaardig is aan nieuwbouw. Het exterieur van de school heeft een transformatie ondergaan door de vervanging van de bestaande puien en gevelbeplatingen door een nieuwe houtskeletbouw gevel met een patroon van wisselende transparante/antracietkleurige vlakken met kunststof kozijnen en verduurzaamd houten vlakken. De metselwerk gevels zijn geschilderd waardoor de school nu een geheel nieuwe, frisse uitstraling krijgt. Daarnaast is een groot deel van de terreinverhardingen opgeknapt en gedeeltelijk vervangen.”

Verbouwen zonder hinder
Ook het interieur heeft op grote schaal een metamorfose ondergaan. Elementen als vloerafwerkingen, plafonds, tegelwerken, installaties en schilderwerken zijn grotendeels vernieuwd. Een eenvoudige klus was het niet, geeft Dick aan. “We moesten het project gefaseerd uitvoeren zodat de school geen hinder zou ondervinden van de verbouwing. De leerlingen moeten ongestoord hun lessen kunnen blijven volgen. Goede onderlinge communicatie en het respecteren van elkaars belangen is hierbij de oplossing geweest. Ondanks de hoge druk op de planning voor alle partijen is dit project prettig verlopen. Iedereen is gelukkig met het eindresultaat!”