De Zeeuwse Verzekeringen Middelburg

Op het laatste onbebouwde perceel van Park Veldzigt te Middelburg heeft De Zeeuwse Verzekeringen niet alleen een mooi, maar ook passief, circulair en duurzaam kantoor laten ontwerpen en bouwen door Rothuizen. Het moderne en duurzame kantoor waarin veel hout is verwerkt, is nu de prachtige werkomgeving van alle medewerkers van De Zeeuwse Verzekeringen. Rothuizen heeft naast het ontwerpen van het gebouw volgens de principes van Passief Bouwen, het kantoor ook gerealiseerd met de BouwMeesterPro-methode. Het interieur ontwerp is in nauwe samenwerking met Berith Keiser Ontwerpen tot stand gekomen. In overleg met de gemeente en de VVE van Park Veldzigt is tevens de boulevard en verbinding tussen de bestaande kantoren en het kantoor van de Zeeuwse vergroend.

Het gebouw is ontworpen als een wit gestucte monoliet. Vanuit de principes van ‘Passief Bouwen’ heeft het blok een overstek, luifel en lamellen aan de zuidwest zijde gekregen, om zoninstraling in de zomer te voorkomen. Aan de doorgaande Schroeweg valt de glazen gevel met glasdak op tussen de reeds bestaande kantoren. Door de hoeveelheid daglicht kijkt men tot diep in het kantoor en dat wilde de opdrachtgever graag. Geen anoniem kantoor, maar uitnodigend zijn met een groene uitstraling. De beplanting maakt het werken aan deze gevel extra bijzonder en geeft ruimte aan informeel overleg. Tevens cirkelt hier de centrale trap via de vides omhoog naar de bovenste laag en stimuleert op die manier het contact tussen de verschillende afdelingen. Op de bovenste laag bevindt zich de bijeenkomstruimte met bar en een dakterras in de middagzon. Deze bovenste laag wijkt in haar uitstraling af van de overige kantoor ruimtes door de toepassing van ‘houten kanaalplaten’, die rusten op forse gelamineerde houten liggers. De perforatie van de platen geeft een prettige akoestiek, waardoor men tijdens een presentatie of borrel goed verstaanbaar is.

Specificaties

Plaats Middelburg
Opdrachtgever De Zeeuwse Verzekeringen
Ontwerp 2019-2020
Realisatie 2020-2021
Functie Kantoor
Team Eefje Rikhof, Dick Schuit, Igor Vreezen, Sven de Kam
Samenwerking met Faktor, Fraanje, Murre de Visser, ITN

De vide en haar groene uitstraling vallen extra op door de transparante voorgevel op het noorden die meebeweegt met de routing door het gebouw langs de verschillende afdelingen. De luifels en overstekken voorkomen zoninstraling in de zomer, maar benutten de zoninstraling in de winter en tussenseizoenen. Samen met het gebruik van natuurlijke materialen zoals vlas-isolatie met haar ademende werking volgens het concept van ‘Passief bouwen’ geeft dit het kantoor een zeer prettig binnenklimaat.

Naast de vide met centrale trap ligt op de verdiepingen een kern met vluchttrap, toiletten, lift, pantry/printer/werkkast etc. De overige m² van de verdiepingen zijn vrij indeelbaar. De enkele afgesloten kantoren en concentratie- of overlegplekken zorgen voor een verdeling van de open werkplekken. Foto’s van de Zeeuwse fotograaf Ruden Riemens en een aantal attributen uit het oude kantoor maken het Zeeuwse karakter van het kantoor compleet.

BouwMeesterPro was verantwoordelijk voor de realisatie van de opdracht.

Conform de BouwmeesterPro-methode is de bouwopgaaf voor De Zeeuwse Verzekeringen in verschillende percelen onderverdeeld en is in nauw overleg met de opdrachtgever naar Zeeuwse partijen gezocht. Onder regie van Rothuizen is het kantoor in een BIM-omgeving met de geselecteerde ketenpartners gemodelleerd en gebouwd. Door deze aanpak zijn er nagenoeg geen faalkosten te benoemen en zijn tevens details en aansluitingen op elkaar afgestemd. Dit alles heeft geresulteerd in een gebouw waar de duurzame eisen van de opdrachtgever zijn gerealiseerd en er tevens ruimte was om aanvullende wensen van de gebruikers te honoreren. Door de onderlinge transparante samenwerking, is het project ondanks tijdsdruk voor alle partijen prettig verlopen. Iedereen, opdrachtgever, gebruiker en ketenpartners zijn gelukkig met het eindresultaat!”