Gebiedsvisie Voorne-Putten Voorne-Putten

De gemeenten op Voorne-Putten werken op tal van gebieden met elkaar samen. Eén van de onderwerpen waaraan gewerkt wordt, is het opstellen van een gebiedsvisie voor het eiland. Een visie die een realistisch ruimtelijk perspectief schetst voor de toekomst, gericht op het verder verbeteren van de woon-, werk- en toeristisch-recreatieve kwaliteit van het eiland.

In de gebiedsvisie zet Voorne-Putten in op het verzilveren van zijn kernkwaliteiten en versterkt zijn ruimtelijke relatie met de regio. Het eiland onderscheidt zich in de regio door zijn bijzondere woon-, werk- en verblijfsmilieus in een aantrekkelijke setting. Tevens is de korte afstand waarop deze milieus liggen ten opzichte van het (hoog)stedelijke Rotterdam uniek. Het landschappelijke en historische karakter vormt hierbij niet alleen een aantrekkelijke basis om te wonen en te recreëren, maar biedt ook aan bedrijven aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden en ontwikkelingscondities.

Specificaties

Plaats Voorne-Putten
Opdrachtgever 5 gemeenten op Voorne-Putten
Project Strategische ruimtelijke visie
Jaar 2010-2012
Contactpersoon Manon Frankhuizen en Ernst-Jan Pals