Ontwikkelingen Krimpenerwaard Nederlek/Krimpenerwaard

De voormalige gemeente Nederlek (nu onderdeel van de gemeente Krimpenerwaard) ligt in het unieke slagenlandschap van het veenweidegebied van de Krimpenerwaard. Mede gezien de ligging in deze waardevolle context, hanteert de provincie Zuid-Holland een uitermate restrictief beleid waarbij toekomstige ontwikkelingen plaats dienen te vinden binnen de strakke rode contouren van het bestaande bebouwde gebied.

Om toch te kunnen voldoen aan een urgente maatschappelijke behoefte aan woningen en voorzieningen, is er in de structuurvisie voor gekozen om een afgewogen herstructurerings- en ontwikkelingsstrategie op te stellen. De strategie is in nauwe samenspraak met woningcorporaties, marktpartijen en de bevolking nader uitgewerkt.

Na het opstellen van de structuurvisie is Rothuizen betrokken gebleven bij de implementatie ervan. Dit middels deelname aan het gemeentelijke Kwaliteitsteam en uitwerking van diverse (deel)projecten, waaronder het Binnenterrein in Krimpen aan de Lek (Molenweide) en Tiendhoek II te Lekkerkerk.

Voordat de gemeente Nederlek opging in de gemeente Krimpenerwaard is de structuurvisie met de gemeente en diverse betrokkenen en eindgebruikers geƫvalueerd. Van deze evaluatie is een uitgebreide brochure verschenen.

Specificaties

Plaats Krimpenerwaard
Opdrachtgever Voormalige gemeente Nederlek/gemeente Krimpenerwaard
Project Structuurvisie, stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplannen en kwaliteitsbewaking
Ontwerp 2005-2018
Realisatie 2006-heden
Opgave Woningbouw, zorgvoorziening, centrumvoorziening, sport en onderwijs
Contactpersoon Manon Frankhuizen en Ernst-Jan Pals