Passief en flexibel schoolgebouw Kloetinge

OdyZee is een school voor kinderen met gedrags- en psychiatrische problemen. Aspecten als belevingswereld, duurzaamheid en innovatie krijgen ruime aandacht om te komen tot een kwalitatief en toekomstbestendig ontwerp. De school is volgens het principe van omkeerbaar bouwen ontworpen. Mocht in de toekomst het gebouw niet langer als school nodig zijn, dan is toekomst gebruik als wooncomplex of kantoren geborgd. Emergis is opdrachtgever en eigenaar, de gemeente Goes is huurder.

De uitgangspunten zijn vertaald in een definitief ontwerp dat uitgaat van het principe Passief Bouwen in combinatie met het door Agentschap NL opgezette Frisse Scholenproject. Vanwege het innovatieve karakter van het project is gebruik gemaakt van aanvullende expertise.

 

Passief Bouwen Award 2011

Passief Bouwen Award 2011. Eerste Passief / Frissescholen klasse A in Nederland energieneutraal d.m.v. toepassing van 400m2 PV cellen

Specificaties

Opdrachtgever Stichting Emergis, Goes
Oppervlakte 2.450 m2
Ontwerp 2009
Realisatie 2010-2011
Oplevering 2011
Bouwkosten € 3.299.524
Prijs Passief Bouwen Award 2011.
Projectteam Dick Schuit, Taco Tuinhof, Jelmer Tuinhof, Adri Alewijnse, Evert-Jan Akershoek