Het Juvenaat Etten-Leur

Naast het station van Etten-Leur staat het voormalige internaatgebouw Het Juvenaat. In opdracht van de NBU hebben we de ontwikkelaars-visiepresentatie gewonnen voor deze bijzondere groene plek met een lange en rijke historie. Het complex, gebouwd in 1951, als jongensinternaat wordt getransformeerd tot woongebouw dat samen met een viertal nieuwe bouwblokken een nieuwe wijk vormt met in totaal 120 woningen. Het plangebied bestaat uit twee delen. Het westelijke deel is de zogeheten Edward Poppekamer met het voormalige internaatgebouw Edward Poppe – het Juvenaat. In het oostelijke deel, de Zonnestadkamer, komen twee nieuwe woongebouwen met ieder 32 appartementen op een half verdiepte parkeergarage, naar ontwerp van Voorwinde architecten en Studio AAAN. Buro Lubbers is betrokken bij het project als landschapsontwerper.

Ontwerpvisie
Het gehele project wordt ontwikkeld vanuit één integrale visie op zowel de openbare ruimte als de architectuur met daarin centraal het Juvenaat. In deze visie wordt het karakter van zowel de huidige groene openbare ruimte als de bestaande architectuur behouden en wordt daar waar mogelijk versterkt. Zo ontstaat er een campusachtig geheel. Herkenbare stijlkenmerken van het voormalige internaatgebouw komen terug in de nieuwbouw en zorgen voor samenhang in de architectuur: een flauwe dakhelling, sober metselwerk, een plint en een ritmische gevelindeling met raamkaders. De bestaande door bomen omlijste ‘bidgang’ die rond het internaatgebouw loopt wordt om het gehele plangebied uitgebreid en kadert de wijk in.

De nieuwbouw komt grotendeels in de Zonnestadkamer en is zo gepositioneerd dat er een zichtas ontstaat naar het hart van het plan, de oude kapel. De kapel wordt volledig open op het maaiveld en wordt omgevormd tot een buurtterras als centrale plek in het plan voor alle bewoners.

 

Specificaties

Plaats Etten-Leur
Opdrachtgever Nederlandse Bouw Unie
Ontwerp 2019-2020
Realisatie 2021-2022
Bruto Vloeroppervlakte 6.860 m²
Functie Wonen
Team Pierre Maas, Kevin van der Weijden, Albert-Jan Snijders, Gerard van den Berge

Transformatie
Het inpassen van appartementen in het voormalige internaatgebouw was een flinke puzzel voor de architect van het plan, Kevin van der Weijden. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het gebouw onderzocht. Het hoofdgebouw bleek geschikt voor 14 appartementen waarbij voor de ontsluiting gebruik is gemaakt van de oorspronkelijke gebouwstructuur. De appartementen zijn allemaal georiënteerd op de binnenhoven. Hierdoor blijft de statige voorgevel volledig behouden. De vleugels waren door hun verbinding met het omliggende groen en hun beukmaat zeer geschikt voor 16 stadswoningen met een kleine tuin en twee appartementen. De verschillende typologieën passen goed op deze plek nabij het openbaar vervoer en geven een mooi tweede leven aan het bestaande gebouw.

Op de huidige open hoeken van het complex komen twee kleinschalige nieuwbouwblokken met elk 11 appartementen. Alle woningen zijn georiënteerd rondom de twee groene binnenhoven die door de nieuwbouw ontstaan. De kapel die centraal staat wordt op de begane grond onderdeel van de openbare ruimte en zal het hart gaan vormen van de nieuwe wijk. In het bovenste deel van de kapel worden twee appartementen gerealiseerd.

Openbare ruimte
Het groene openbare gebied is de belangrijkste verbindende factor van de verschillende bestaande en nieuwe bouwblokken. Hierin stimuleren de (semi)openbare binnenhoven collectief gebruik van het openbare gebied met bijvoorbeeld een (pluk)tuin, speelplekken of een buurtterras en verhoogt de sociale cohesie tussen bewoners. Er ontstaat een levendig en toegankelijk gebied met wandel- en fietsverbindingen waar de auto te gast is. De toegang tot de halfverdiepte parkeergarage onder de nieuwbouw ligt aan de buitenzijde van het plangebied. Dit was ook een belangrijke voorwaarde voor het waarborgen van de kwaliteit van het gebied. Het dek van deze stallingsgarage biedt veel ruimte voor groen in de vorm van plantenbakken en sparingen voor bomen. De overige parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk in het groen geplaatst.