Nieuwbouw voor zorgcentrum De Leystroom Breda

Binnen de zorgwereld zien we de afgelopen jaren een verschuiving naar kleinschalig wonen ontstaan. Vaak ligt de focus hierbij op intensieve en belevingsgerichte zorg. Hierdoor houden bewoners binnen de zorgkaders regie over hun eigen leven en voelen zij zich thuis in een vertrouwde omgeving. Deze zorgvisie is dan ook van primair belang bij het ontwerpen van een nieuwe locatie.

Bij stichting de Leystroom was dit niet anders. In samenwerking met WonenBreburg vroegen zij Rothuizen met een voorstel te komen voor volledige nieuwbouw op een bestaande woningbouwlocatie. Architect Albert-Jan nam dit uitdagende vraagstuk voor zijn rekening.

 

Open blik

Voor  de gemeente Breda was het belangrijk dat de nieuwe locatie open en transparant zou blijven. “Voor het straatbeeld is het niet wenselijk dat er een groot, kolossaal complex staat”, legt Albert-Jan uit. “Je wilt tussen de gebouwen door kunnen kijken en zo een connectie houden met de omliggende woonwijk. Om hiervoor te zorgen hebben we nog voor de ontwerpfase een stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd en een bestemmingsplan uitgewerkt. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen de woonstroken (elk niet hoger dan twee lagen) met elkaar te verbinden door middel van glazen doorgangen.”

Specificaties

Opdrachtgever WonenBreburg
Plaats Breda
Start ontwerp 2013
Oplevering 2016
Bruto Vloeroppervlakte 6.400 m2
Projectteam Pierre Maas, Albert-Jan Snijders, Gerard van den Berge, Ernst-Jan Pals, Charlotte van der Smagt en Kevin van der Weijden
Belangrijk bij dit soort projecten is dat de focus niet ligt op de esthetica van het pand maar op de beleving van de bewoners. - Architect Albert-Jan Snijders

Een eigentijds ontwerp

Nieuwbouwvraagstukken binnen de zorg zijn niet nieuw voor Albert-Jan. Hij heeft hier dan ook een sterke visie op: “Belangrijk bij dit soort projecten is dat de focus niet ligt op de esthetica van het pand maar op de beleving van de bewoners. Zij moeten zich straks thuis voelen in dit complex. We hebben daarom gekozen voor een rustig, vriendelijk en eigentijds ontwerp. Geen toeters en bellen; het gebouw moest mijns inziens een huiselijke uitstraling hebben. En dat is goed terug te zien in het eindresultaat.” De door Albert-Jan gemaakte keuzes zien we onder meer terug in de materiaalkeuze: warm, rustig en gedegen. Ook is er veel aandacht besteed aan de buitenruimten voor de woongroepen in de vorm van  daktuinen en -terrassen en een grote binnentuin tussen de verbindingsgangen.

Het gebouw

“Het plan bestaat uit vier ‘evenwijdige’ gebouwen van twee bouwlagen met een kap die liggen verankerd in het landschapsplan”, licht Albert-Jan toe. “De posities van de bouwblokken, waarvan één voor WonenBreburg (noordelijke) en drie voor Stichting De Leystroom, sluiten voor een belangrijk deel aan bij de huidige bebouwing om de stedenbouwkundige structuur in stand te houden.”

 

Blok 1

Blok 1 knikt met het Langveld mee en heeft ter plaatse van de knik een centrale entree. De begane grond is transparant ter plaatse van de entree, de wintertuin en de recreatieve ruimten zodat deze functies een relatie hebben met de Lage Kant en het Langveld. De ruimten voor behandeling en personeel zijn meer gesloten. Op de verdieping zijn twee woongroepen somatiek ondergebracht. Twee dakterrassen aan weerszijden van de centrale wintertuin vormen uitsneden die de bouwmassa verluchtigen.

 

Blok 2 en 3

In de blokken 2 en 3 zijn de zes woongroepen psychogeriatrie ondergebracht: op de begane grond twee groepen en op de eerste verdieping één. Om te kunnen voorzien in de behoefte van bewoners om te vrij rond te lopen en om in contact te komen met andere bewoners zijn verbindingen tussen de verschillende woongroepen op de begane grond gemaakt. De twee blokken kaderen samen met de verbindingsgangen een besloten gebruikstuin voor de bewoners af. Elke woongroep op de begane grond heeft een eigen entree aan de buitenzijde van het carré. De groepswoningen op de verdieping hebben een directe ontsluiting naar het openbare gebied via een lifthal. Op de verdieping van blok 2 zijn rondom de lifthal ook de kantoorfuncties van De Leystroom ondergebracht.

 

Blok 4

Blok 4 bevat in totaal 16 zorgappartementen en knikt evenals blok 1 in noordelijke richting zodat het binnengebied zich hier opent richting de sportvelden. De 8 appartementen op de begane grond hebben een directe toegang vanaf het maaiveld en de 8 appartementen op de verdieping worden ontsloten via een centrale lifthal en een open galerij.

 

Architectonische samenhang

Het complex bestaat uit verschillende blokken. Echter heeft Albert-Jan wel altijd gezorgd voor samenhang in zijn ontwerp: “De vier blokken zijn in architectonische zin familie van elkaar. De hoofdopzet is: eenvoudige gemetselde blokken met een pannendak. Tussen de zuidelijke drie blokken meanderen de verbindingsgangen met een transparante uitstraling. Door gebruik te maken van verschillende metseltechnieken worden de gemetselde gevels onderverdeeld in verschillende vlakken. Naast de knikken en het variërende metselwerk worden de blokken verder verbijzonderd door enkele uitsneden. Blok 1 komt wat los van de grond door de uitsneden op de begane grond en de transparantie van de entree, wintertuin en recreatieruimten. In blok 2 en 3 ontstaat een lessenaarsdak aan de Lage Kant door de uitsneden op de verdieping ten behoeve van de daktuinen en -terrassen. In blok 4 vormen de entreenissen en de balkons van de individuele woningen uitsneden uit het bouwblok. De verbijzonderingen worden versterkt door de gevels van de uitsneden een houten bekleding te geven.”