Platepolder Heinkenszand Heinkenszand

Een gemengd woonmilieu en een kwalitatief hoogwaardige groene omgeving zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid in een wijk. Deze ontwerpprincipes zijn de leidraad voor het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk Platepolder, welke tot stand is gekomen door middel van een intensief en interactief proces met de ambtelijke projectgroep, omwonenden en andere belanghebbenden.

De Platepolder grenst direct aan de kern Heinkenszand en is al decennia in beeld als mogelijke locatie voor woningbouw. Nu er elders in het dorp nagenoeg geen bouwgrond meer beschikbaar is, heeft de gemeente besloten de polder zelf aan te kopen en tot ontwikkeling te brengen. Rothuizen Architecten en Adviseurs geeft vorm aan deze nieuwe woninglocatie.

Als Rothuizen vinden we het belangrijk dat een woonwijk past in de bestaande context, we zoeken dan ook altijd naar bestaande structuren om op aan te sluiten. De Platepolder ligt ingeklemd tussen 2 dijken aan de west- en oostzijde. Aan de noordzijde grenst de polder aan het dorp en aan de zuidzijde vormt de Heinkenszandseweg de grens. De twee dijken aan weerszijden van de polder en het van oudsher aanwezige Platewegje geven richting aan het stedenbouwkundig plan van de wijk.

De hoofdstructuur van de wijk gaat uit van een centrale ontsluiting in de vorm van een laan met bomen, aangesloten op de Heinkenszandseweg. Aan de noordzijde gaat de laan op in een parkzone met woonhoven. De laan wordt aan weerszijden geflankeerd door woonvelden met ruimte voor grondgebonden woningen van verschillende typologieën. De woningen zijn gesitueerd aan korte woonstraatjes met een groen profiel. Vanuit iedere straat is er direct zicht op één van beide dijken en/of op het omringende polderlandschap.

Specificaties

Plaats Heinkenszand
Opdrachtgever Gemeente Borsele
Project Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en kwaliteitsbewaking
Ontwerp 2019-heden
Realisatie vanaf 2022
Opgave Woningbouw
Team Manon Frankhuizen, Ernst-Jan Pals

In het stedenbouwkundig plan van de woonwijk valt een aantal deelgebieden te onderscheiden. Deze deelgebieden hebben hun eigen sfeer, ruimtelijke kenmerken en architectuurstijl, maar vormen wel samen één wijk. In het beeldkwaliteitsplan is daarom voor ieder deelgebied een set spelregels opgenomen.

Uiteindelijk zal de wijk ruimte gaan bieden aan 300 tot 350 woningen. De wijk zal gefaseerd tot ontwikkeling gebracht worden, startend aan de noordzijde. De hoofdstructuur biedt de mogelijkheid om in te spelen op toekomstige woonwensen en marktvragen. In iedere fase zullen meerdere woningtypes in verschillende deelgebieden worden aangeboden. Voor de eerste fase van 94 woningen heeft Rothuizen een flexibel bestemmingsplan opgesteld, wat in januari 2022 is vastgesteld.