Regiovisie de Bevelanden Noord- en Zuid-Beveland

De vijf Zeeuwse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal vormen gezamenlijk De Bevelanden. Een aanzienlijk gebied met een relatief groot aantal dorpen en één duidelijk centrum in de stad Goes.

Het gebied kenmerkt zich door een contrastrijke variatie in ruimtelijk-economische dynamiek en een grote mate van onderlinge verscheidenheid. Met de regiovisie willen de gemeenten inspelen op het onderscheidend vermogen van de Bevelanden door het bieden van een afgewogen ontwikkelingsperspectief voor wonen, werken en recreëren.

Specificaties

Plaats Noord- en Zuid-Beveland
Opdrachtgever Bestuurlijk Platform De Bevelanden (5 gemeenten)
Project Strategische ruimtelijke visie
Jaar 2003-2006
Contactpersoon Manon Frankhuizen en Ernst-Jan Pals

Zo blijkt ten aanzien van het wonen dat de demografische tendensen in Nederland van ontgroening en vergrijzing in versterkte mate gelden voor het gebied. Bij het bepalen van de woningopgave in relatie tot deze ontwikkelingen, worden vragen en wensen van de consument centraal gesteld en gekoppeld aan verschillende regionale sterkten. Het uitnutten van bestaande kwaliteiten, het aanscherpen van ruimtelijke contrasten en het denken vanuit onderlinge complementariteit vormen de sleutelwoorden van de visie. De regiovisie schetst een ruimtelijk casco, waarin ontwikkelingszones en balansgebieden zijn onderscheiden. Zo wordt in de ontwikkelingszones ruimte geboden voor bijzondere woonvormen, terwijl er in de balansgebieden naar evenwicht met de omgeving wordt gestreefd. In de stedelijke ontwikkelingszone Goes wordt onder meer de centrale positie die de stad inneemt binnen de regio onderkend en verder uitgebouwd.